Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 17/04/2018

Прехвърляне на помощи за безработица

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Престой в чужбина за по-малко от 3 месеца

Можете да продължите да получавате обезщетенията си за безработица в продължение най-малко на 3 месеца от страната от ЕС, в която сте работили за последно, като максималният срок е 6 месеца и зависи от институцията, която ви изплаща обезщетенията.

Това е възможно само ако сте:

 • напълно безработни (а не частично или с прекъсвания) и
 • имате право на обезщетения за безработица в страната, в която сте останали без работа.

Преди да заминете, трябва да:

 • сте били регистрирани поне 4 седмици като търсещо работа безработно лице в бюрото по труда в страната, в която сте останали без работа (възможни са изключения);
 • подадете заявление за формуляр U2 (бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина — до вашата национална служба по заетостта.

Това разрешение е валидно само за една страна. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга страна, трябва да попълните друг формуляр U2. Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

 • се регистрирате като търсещи работа в националните служби по заетостта в рамките на 7 дни от датата, на която сте преустановили отношения със службите по заетостта в страната, която сте напуснали;
 • предадете своя формуляр U2 (предишен Е 303), когато се регистрирате;
 • се съгласите на всички проверки, извършвани по отношение на кандидатстващите за обезщетения в новата страна, все едно че ги получавате там.

Съветваме ви да се осведомите за вашите права и задължения като търсещо работа лице в новата страна предварително. Те могат силно да се различават от тези в страната, в която сте изгубили работата си.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка в страната, в която сте останали безработни.

Ако желаете да запазите правото си на обезщетения за безработица, трябва да се върнете в страната, която ги изплаща, не по-късно от деня, в който правото ви изтича.

Моля, имайте предвид, че ако сте граждани на Хърватия може да има правила, временно ограничаващи вашето право на работа в някои страни от ЕС.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо: срокът може да бъде удължен от 3 месеца на 6 месеца.

Удължаването на този срок не е възможно във всички държави. Попитайте в бюрото по труда във вашата страна дали и при какви условия срокът може да бъде удължен.

Повечето от държавите, които удължават срока, имат ясни критерии за оценяване на тези молби. Например, могат да поискат от вас:

 • доказателства за усилията, които сте положили, за да си намерите работа през първите 3 месеца;
 • доказателства, че имате повече шансове да намерите работа в чужбина през удължения срок;
 • информация за възможностите за работа на пазара на труда в приемащата страна.

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

 • достъпа до работа;
 • съдействието на службите по заетостта;
 • финансовата помощ за намиране на работа.

Новата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвени кредити за безработни, започващи предприемаческа дейност. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети като реална връзка с пазара на труда.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети