Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Platnost pojištění vozidla v EU – Česko

Týká se vás brexit?

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Pokud se přestěhujete z jiné země EU do České republiky jen na určitou dobu (např. jako student, důchodce, majitel nemovitosti, přeshraniční pracovník), platí vaše pojistka po dobu, na kterou byla v jiné zemi Unie sjednána.

Jestliže je vlastník vozidla zaregistrován k pobytu na území České republiky, musí ho nechat zaregistrovat v českém registru vozidel. Podmínkou registrace je sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. povinné ručení). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s pojišťovací společností, jež má právo poskytovat služby v ČR, lze ji k registraci vozidla použít. Jestliže však byla pojistná smlouva podepsána s pojišťovací společností, jež nemá právo poskytovat služby v ČR, je třeba uzavřít novou pojistku.

Uznání minulých pojistných událostí

Systém hodnocení rizik, který pojišťovací společnosti v ČR obvykle používají, se nazývá bonus/malus a vychází ze specifických kritérií.

Pojišťovatel je během stanovování výše pojistného povinen zohlednit případné minulé pojistné události dané osoby. Pokud k žádným pojistným událostem v minulosti nedošlo, je výše pojistného snížena. V opačném případě se výše pojistného navýší. Způsob stanovení výše bonusu/malusu podléhá kontrole České národní banky.

Pokud jste občanem EU a přestěhujte se do České republiky, nejsou zdejší pojišťovny ze zákona povinny uznat vám případný bonus získaný v jiné zemi Unie a zohlednit jej při stanovení výše pojistného.

Dokumenty týkající se vašeho bonusu vydané v jiné zemi EU může pojišťovna zohlednit, neexistují však k tomu žádné podmínky stanovené zákonem.

 

Řešení sporů

Pokud nesouhlasíte s plněním pojistné události nebo jakýmkoli jiným rozhodnutím vaší pojišťovny, můžete se obrátit na vnitrostátní soud.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: