Podnikání
Poslední kontrola: 27/03/2019

Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Řidičské průkazy zemí EU

Platný řidičský průkaz vystavený v některé ze zemí EU je uznáván v celé Unii.  

Pokud se přestěhujete do jiné země EU, o vydání nového řidičského průkazu si tedy obvykle zažádat nemusíte. V hostitelské zemi můžete se svým současným řidičským průkazem jezdit, pokud:

Ve všech zemích EU jsou uznávány skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Pravidla a výjimky týkající se obnovení nebo výměny řidičského průkazu, když se přestěhujete do jiné země EU

Standardní vzor řidičského průkazu

Od roku 2013 mají všechny řidičské průkazy vydávané v EU standardní formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Svůj starý průkaz můžete nadále používat, ale při příštím obnovení (nejpozději však v roce 2033) vám bude vyměněn za průkaz odpovídající novému vzoru.

Pokud máte řidičský průkaz s doživotní platností, ověřte si u vnitrostátních orgánů, kdy bude třeba jej vyměnit za průkaz odpovídající novému vzoru.

Na území Unie existuje v dnešní době více než 110 platných typů řidičského průkazu.

Další informace o typech řidičských průkazů , jejich podobě, bezpečnostních prvcích, oprávněních a o kategoriích vozidel

Platnost v jednotlivých zemích EU

Pokud vám platnost vašeho řidičského průkazu skončí, musíte požádat o vydání nového průkazu v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Doba platnosti vašeho nového řidičského průkazu se může lišit a mohou být uplatněna různá omezení či podmínky hostitelské země.

10 let: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

15 let: Dánsko, Finsko, Francie, Kypr, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko

Prozatímní řidičský průkaz

Prozatímní nebo dočasný řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo jakékoli jiné potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi, nejsou na úrovni EU regulovány a nemusí vám je v jiné zemi Unie uznat.

Máte prozatímní řidičský průkaz a stěhujete se do jiné země EU? Obraťte se na vnitrostátní orgán vydávající řidičské průkazy v zemi, kam se stěhujete.

Uznání řidičského průkazu vydaného zemí EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud máte řidičský průkaz některé země EU, který jste dostali výměnou za průkaz ze země mimo Unii, a chcete se přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán. To závisí na rozhodnutí orgánů každé země.

Budete se muset obrátit na příslušný orgán cílové země a zjistit, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Na vašem novém řidičském průkazu EU, který jste obdrželi po odevzdání původního průkazu, by měl být uveden kód, jenž označuje zemi, která váš evropský průkaz vydala (např. 70.0123456789.NL).

Typická situace

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S tímto průkazem může řídit kdekoli v Unii. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Pokud v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Informace z jednotlivých zemí

Ověřte si předpisy o uznání platnosti řidičského průkazu v zemi, kde bydlíte:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené královstvígben
  • Českoczcsen
  • Řeckogr
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: