Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 17/12/2018

Kiedy skończy się ważność paszportu lub zostanie zgubiony – Polska

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo powrotu do kraju, nawet w sytuacji, gdy nie posiada żadnego dokumentu uprawniającego go do przekraczania granicy, lub też gdy posiadany przez niego dokument (paszport lub dowód osobisty) utracił ważność. Jednak w takim przypadku nieważny dokument paszportowy (nie dotyczy to dowodu osobistego) zostanie zatrzymany na granicy i przed ponownym wyjazdem z kraju, niezbędne będzie uzyskanie nowego dokumentu.

Mając jednak na względzie fakt, że brak dokumentu lub utrata jego ważności, może stanowić przeszkodę podczas powrotu do kraju np. z uwagi na wymogi określane przez linie lotnicze lub regulacje obowiązujące w państwach trzecich, optymalnym rozwiązaniem jest uzyskaniem polskiego w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym. W sytuacji, w której w danym państwie trzecim brak jest polskiej placówki należałoby ubiegać się o ETD (Emergency Travel Document UE) w placówce dyplomatycznej innego państwa członkowskiego UE.

Więcej informacji

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: