Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 26/04/2017

Anmäla närvaro vid vistelser upp till tre månader – Sverige

Som EU-medborgare kan du flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd.

Du behöver inte heller anmäla din närvaro efter tre månader.

Men om du ska stanna längre än ett år så behöver du folkbokföra dig.

Mer information på Skatteverkets webbplats .

Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd