Available languages:

Последна проверка: 24/04/2019

Корпоративен данък в ЕС – България

Корпоративната данъчна ставка в България е 10%.

След учредяването на стопански субект следва да подсигурите следното:

Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:

1. не са извършвали дейност през годината и

2. не са отчели приходи или разходи за годината, съгласно счетоводното законодателство.

Върху какви печалби плащате корпоративен данък?

Облагаемите печалби включват парите, които вашето дружество или сдружение получава от:

Ако вашето дружество е базирано в България, то плаща корпоративен данък върху всички реализирани печалби в България и чужбина.

Ако вашето дружество не е базирано в България, но има офис или клон там, плащате данък само върху печалбата, реализирана от дейността в България.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: