Sökväg

Uppdaterat 22/01/2018

Årsbokslut

Du är enligt lag skyldig att upprätta årsbokslut. Genom att hålla ordning på intäkter och utgifter blir det också lättare för dig att kontrollera hur det går för företaget. Aktiebolag med verksamhet i EU måste alltid upprätta en årsredovisning och skicka in den till det relevanta landets bolagsregister.

Om du är egenföretagare eller har ett bolag med obegränsat ansvar, omfattas ditt företag inte av EU:s regler. Kontrollera i så fall vad som gäller i ditt land.

Förenklade regler för småföretag

Om du har ett mindre företag (högst 50 anställda), består årsredovisningen bara av en balansräkning, en resultaträkning och några noter. EU-länderna kan dessutom kräva en revisions- och en förvaltningsberättelse.

Ännu enklare regler för mikroföretag

Som mikroföretag räknas företag som har

  • högst 10 anställda
  • en balansomslutning under 350 000 euro
  • en nettoomsättning under 700 000 euro.

EU-länderna kan införa lägre gränser. Du bör alltid kontrollera vad som gäller i ditt land.  Om ditt företag inte uppfyller två av kriterierna två år i rad gäller i stället reglerna för småföretag.

Beroende på i vilket land du har ditt företag kan följande gälla för mikroföretag:

  • Mindre information i noterna till redovisningen – poster som förklaras längst ner i balansräkningen behöver inte förklaras en gång till i årsredovisningen.
  • Förenklad publicering av redovisningen – den kan skickas till en enda nationell myndighet, t.ex. bolagsverket, som publicerar den på dina vägnar.
  • Förenklad utformning av balans- och resultaträkningen.
  • Ingen skyldighet att beräkna upplupna och förutbetalda kostnader vid årets slut, utom kostnader för råvaror och förbrukningsmaterial, personal, värdejustering och skatt.

De särskilda reglerna för mikroföretag finns i EU-lagstiftningen men tillämpas inte av alla EU-länder.

Läs mer om vad som gäller i respektive land:

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Internationella redovisningsstandarder

Enligt EU-lagstiftningen ska alla börsnoterade företag i EU utarbeta sin koncernredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) . I de flesta EU-länder får även icke börsnoterade företag använda IFRS för sina koncernredovisningar. Enligt reglerna i en del EU-länder kan eller måste vissa företag även basera sina egna årsredovisningar på IFRS-standardenEnglish .

IFRS har tagits fram av det oberoende redovisningsorganet IASB (International Accounting Standards Board)English och sedan antagits av EU.

Regler för företag utanför EU

EU vill minska kostnaderna och underlätta handeln för alla parter. Därför arbetar man för en global samsyn på redovisningsreglerna. Företag utanför EU som handlar med EU uppmuntras att använda den internationella standarden eller motsvarande nationella standarder för sin ekonomiska redovisning.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.