Navigācijas ceļš

Atjaunināts 19/02/2018

Tirdzniecība ES

Tirdzniecība ES

Ja esat uzņēmums, kas nodarbojas ar tirdzniecību Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Turcijā, jums ir tiesības netraucēti eksportēt un importēt preces. Proti, valdība nedrīkst noteikt importa vai eksporta limitus vai citādi ierobežot tirdzniecību.

Ja jums rodas problēmas ar iestādēm, varat vērsties pēc palīdzības mūsu palīdzības un konsultāciju dienestos .

Tiesības brīvi tirgoties ietver arī tiesības uz neierobežotu tranzītu visā ES teritorijā. Kolīdz prece (arī tāda, kas ražota ārpus ES) ir nonākusi ES, to drīkst bez ierobežojumiem transportēt uz jebkuru vietu visā ES.

Ja jums vajadzīga plašāka informācija, varat no "EU Bookshop" lejupielādēt rokasgrāmatu par to Līguma noteikumu piemērošanu, kas reglamentē preču brīvu apriti.

Saskaņoti noteikumi

Ja jūsu preces atbilst saskaņotajiem noteikumiem, ir atļauta to brīva aprite ES teritorijā. Tas nozīmē, ka nedrīkst piemērot nekādus ierobežojumus, piemēram, ierobežot pārdošanas apjomu. Saskaņotie ES noteikumi pamatojas uz virkni nosacījumu, kuru mērķis ir aizsargāt patērētājus, sabiedrības veselību un vidi.

Noteikumi, kas nav saskaņoti

Pat ja uz jūsu precēm neattiecas saskaņotie ES noteikumi, var gadīties, ka uz tām tomēr attiecas valsts noteikumi, – tādā gadījumā jūs joprojām varēsit izmantot tiesības uz preču brīvu apriti saskaņā ar savstarpējas atzīšanas principu (proti, tiesības preces brīvi eksportēt un importēt ES teritorijā).

Valstu noteikumos paredzēti ierobežojumi

Joprojām drīkst noteikt ierobežojumus precēm, kuras neatbilst sabiedrības interesēm, jo, piemēram, apdraud cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību un dzīvību, kaitē videi, apdraud sabiedrības drošību vai morāli. Valdībām jāpierāda, ka šādi brīvas aprites ierobežojumi (piemēram, dažu preču, kuras reāli apdraud cilvēku veselību, iepriekšējas atļaušanas procedūras) ir pamatoti un proporcionāli.

Tiesības uz brīvu tranzītu

Tiesībās brīvi tirgoties ietilpst arī tiesības uz neierobežotu tranzītu visā ES, EEZ un Turcijas teritorijā. Kolīdz prece (arī tāda, kas ražota ārpus ES) ir nonākusi ES, to drīkst bez ierobežojumiem transportēt uz jebkuru vietu visā ES.

Skatīt arī:

  • Tirgus pieejamības datubāze – informācija par uzņēmumiem, kuri eksportē no ESEnglish
  • ES tirdzniecības palīdzības dienests – informācija par ES tarifiem un prasībām attiecībā uz importu no tirdzniecības partnervalstīmespañolfrançaisportuguêsEnglish

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Ražojumu informācijas punkts

Jūsu ražojumu informācijas punkts var jūs informēt par valsts tiesību aktiem attiecībā uz ražojumiem un jums palīdzēt ienākt citu ES dalībvalstu tirgū.