Cesta

Aktualizováno 19/02/2018

Prodej v rámci EU

Obchod uvnitř EU

V rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Turecka máte právo volně vyvážet a dovážet zboží. To znamená, že jednotlivé členské státy nemohou omezovat množství dovozu či vývozu nebo bránit obchodu jiným způsobem.

Pokud ve styku s orgány veřejné správy narazíte na problém, můžete se obrátit na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenské služby .

Právo volného obchodu také zahrnuje právo volného tranzitu přes území EU. Jakmile je produkt (bez ohledu na to, zda byl vyroben v EU) dovezen na území EU, může být volně přepravován po celé EU.

Pokud potřebujete další informace, můžete si ze stránek EU Bookshop , jež popisuje, jak se uplatňují ustanovení Smlouvy, kterými se řídí volný pohyb zboží.

Harmonizovaná pravidla

Pokud vaše zboží splňuje harmonizovaná pravidla, může se volně pohybovat po celé EU. Členské státy nesmějí se zavádět žádná omezení, týkající se např. objemu prodeje. Harmonizovaná pravidla EU vycházejí ze souboru podmínek, které mají za cíl chránit spotřebitele, veřejné zdraví a životní prostředí.

Neharmonizovaná pravidla

Pokud se na vaše zboží nevztahují harmonizovaná pravidla EU, je možné, že musí vyhovovat pravidlům jednotlivých členských států. I pokud tomu tak je, na vaše zboží se stále vztahuje se princip volného pohybu, a to díky zásadě vzájemného uznávání (právu volně vyvážet a dovážet zboží v rámci EU).

Omezení na základě vnitrostátních pravidel

Na zboží se mohou vztahovat omezení, pokud je v rozporu s veřejným zájmem, zejména v souvislosti s ochranou zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochranou životního prostředí, bezpečností veřejnosti a veřejnou mravností. Vlády daných států musejí prokázat, že taková omezení volného pohybu jsou odůvodněná a přiměřená, např. v případě postupů předběžného vydávání povolení některých produktů, které představují reálné riziko pro lidské zdraví.

Právo na volný tranzit

Právo volného obchodu také zahrnuje právo volného tranzitu přes území EU, EHP a Turecka. Jakmile je produkt (bez ohledu na to, zda byl vyroben v EU) dovezen na území EU, může být volně přepravován po celé EU.

Dovoz/vývoz do a z EU

Pokud obchodujete se zeměmi mimo EU, platí jiné podmínky. Níže uvádíme užitečné odkazy na stránky Evropské komise s příslušnými informacemi.

Informace o dovozních podmínkách trhů ve třetích zemích pro podniky, které vyvážejí z EU, obsahuje databáze o přístupu na trhEnglish ( MADB).

Informace o clech EU a požadavcích, které je nutné splnit při vývozu/dovozu do EU z rozvojových zemí, podává EU Trade HelpdeskespañolfrançaisportuguêsEnglish (asistenční služba pro otázky obchodu).

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše do 2 000 eur.

Kontaktní místo s informacemi o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný produkt a poradí vám, pokud chcete tento produkt uvést na trh i v jiných zemích EU.