Utolsó frissítés:: 12/06/2019

Adatok használata, tárolása és továbbítása

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Minden magánszemélynek, vállalkozásnak és szervezetnek jogában áll, hogy ún. „nem személyes adatokat" használjon fel, gyűjtsön, tároljon, továbbítson vagy kezeljen, és hogy ehhez bárhol az EU-ban található adatközpontokat vagy felhőszolgáltatásokat használjon.

Mindezzel költségeket lehet megtakarítani, pl. informatikai infrastruktúráit Ön kiépítheti egyetlen uniós országban (miközben üzleti tevékenységei több országra is kiterjednek).

Melyek azok a nem személyes adatok?

Olyan információk, amelyek nem kapcsolhatók egyetlen azonosított vagy azonosítható személyhez sem, például:

Személyes adatok és vegyes adathalmazok

A személyes és a nem személyes adatok kezelésére más és más szabályok vonatkoznak. Az általános adatvédelmi rendelet weboldalán további információk olvashatók a személyes adatokról és az adatvédelmi szabályokról.

A személyes és a nem személyes adatokat gyakran együtt gyűjtik és tárolják; ezek az ún. vegyes adatok. Ha Ön vegyes adatkészletekkel dolgozik, ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítania, mintha személyes adatokról lenne szó. További információk a vegyes adathalmazokról, és azok kezeléséről.

Ön az adatokat bárhol tárolhatja az EU-ban, ideértve a felhőalapú szervereket is

Ön szabadon megválaszthatja, hogy adatait hol tárolja és kezeli (az ez alóli kivételeket lásd lejjebb).

Ha adattárolásra felhőszolgáltatót használ, Önnek jogában áll szolgáltatót váltania vagy a szolgáltatást lemondania, és adatait saját belső informatikai rendszerébe visszaintegrálnia.

Kivételek az adatoknak az Unióban történő szabad mozgása alól

Az uniós országok kivételes esetekben – ha a közbiztonság védelme ezt indokolttá teszi – korlátozhatják bizonyos adatok tárolásának a helyét. Ilyen kivételes eset például, ha az adatok a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatosak vagy ha az adatok hiánya balesetveszélyt jelenthet (pl. légiforgalmi-irányítási adatok esetében).

Korlátozza-e az adatok külföldi tárolását az az ország, ahol az Ön székhelye található vagy ahová üzleti tevékenységét ki szeretné terjeszteni? Nézzen utána!

Az adatok megosztása az illetékes hatóságokkal

Ha egy illetékes hatóság jogszerűen azt kéri Öntől, hogy hozzáférhessen az Ön adataihoz, Önnek ezt akkor is biztosítania kell számára, ha ezeknek az adatoknak a kezelésére és tárolására egy másik uniós tagállamban kerül sor. E kötelezettség elmulasztása esetén az adott tagállam jogszabályaival összhangban szankciók vethetők ki.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Choose country

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: