Utolsó frissítés: 23/06/2022

Adatok használata, tárolása és továbbítása

Minden magánszemélynek, vállalkozásnak és szervezetnek jogában áll, hogy ún. „nem személyes adatokat" használjon fel, gyűjtsön, tároljon, továbbítson vagy kezeljen, és hogy ehhez bárhol az EU-ban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) található adatközpontokat vagy felhőszolgáltatásokat vegyen igénybe.

Mindezzel költségeket lehet megtakarítani, pl. informatikai infrastruktúráit Ön kiépítheti egyetlen uniós országban (miközben üzleti tevékenységei több országra is kiterjednek).

Melyek azok a nem személyes adatok?

Olyan információk, amelyek nem kapcsolhatók egyetlen azonosított vagy azonosítható személyhez sem, például:

Személyes adatok és vegyes adathalmazok

A személyes és a nem személyes adatok kezelésére más és más szabályok vonatkoznak. Az általános adatvédelmi rendelet weboldalán további információk olvashatók a személyes adatokról és az adatvédelmi szabályokról.

A személyes és a nem személyes adatokat gyakran együtt gyűjtik és tárolják; ezek az ún. vegyes adatok. Ha Ön vegyes adatkészletekkel dolgozik, ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítania, mintha személyes adatokról lenne szó. Tájékozódjon bővebben a vegyes adathalmazokról, és azok kezeléséről.

Ön az adatokat bárhol tárolhatja az EU-ban, ideértve a felhőalapú szervereket is

Ön szabadon megválaszthatja, hogy adatait hol tárolja és kezeli (az ez alóli kivételeket lásd lejjebb).

Ha adattárolásra felhőszolgáltatót használ, Önnek jogában áll szolgáltatót váltania vagy a szolgáltatást lemondania, és adatait saját belső informatikai rendszerébe visszaintegrálnia.

Ezért több felhőszolgáltató is csatlakozott ahhoz a magatartási kódexhez, amely a felhőszolgáltatók közötti szabad váltást és az adatok hordozhatóságát hivatott garantálni. Erről bővebben tájékozódhat en  (angol nyelvű oldal).

Kivételek az adatoknak az Unióban történő szabad mozgása alól

Az uniós országok kivételes esetekben – ha a közbiztonság védelme ezt indokolttá teszi – korlátozhatják bizonyos adatok tárolásának a helyét. Ilyen kivételes eset például, ha az adatok a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatosak vagy ha az adatok hiánya balesetveszélyt jelenthet (pl. légiforgalmi-irányítási adatok esetében).

Korlátozza-e az adatok külföldi tárolását az az ország, ahol az Ön székhelye található vagy ahová üzleti tevékenységét ki szeretné terjeszteni? Nézzen utána!

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

Lépjen kapcsolatba a nemzeti információs ponttal, ha bővebb információkra van szüksége a rendelettel kapcsolatban, vagy ha tudni szeretné, hogy egy adott országban milyen szabályok érvényesek az adatok felhasználására, tárolására és továbbítására.

Az adatok megosztása az illetékes hatóságokkal

Ha egy illetékes hatóság jogszerűen azt kéri Öntől, hogy hozzáférhessen az Ön adataihoz, Önnek ezt akkor is biztosítania kell számára, ha ezeknek az adatoknak a kezelésére és tárolására egy másik uniós tagállamban kerül sor. E kötelezettség elmulasztása esetén az adott tagállam jogszabályaival összhangban szankciók vethetők ki.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Choose country
 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Izland
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Norvégia
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Észtország
 • Írország

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network  díjmentesen segíthet Önnek.

További segítségnyújtó szolgálatok

Oldal megosztása: