Sökväg

Uppdaterat : 05/04/2016

living-abroad

Uppehållsrätt för studerande

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare har du rätt att studera i ett annat EU-land. Om du ska stanna högst tre månader behöver du bara ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.

I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte bli utvisad.

Ta reda på om du alltid måste ha med dig ditt id-kort eller pass i landet du besöker:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Grekland, Lettland, Litauen, Österrike, Slovakien, Slovenien: Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter.

Anmäl närvaro

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst under hela din studietid om du

 • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
 • har tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja dig utan bidrag
 • har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Du kan förlora din uppehållsrätt i landet om du avslutar dina studier och inte kan visa att du har ett jobb eller kan försörja dig själv.

Registrering

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du inte registrera dig, men du kan göra det om du vill.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen).

Ta reda på hur du anmäler bosättning utomlands .

Krav på att lämna landet

Du kan bo i det andra EU-landet så länge du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det kan myndigheterna kräva att du lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år som studerande har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på tolv månader av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Intyg om permanent uppehållsrätt

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker din rätt till bosättning.

Utvisning

I mycket speciella fall kan landet där du bor utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.