Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Aktualizováno : 29/03/2017

Ceny za roaming

Jestliže při cestách po EU používáte mobilní telefon (k telefonování, posílání sms zpráv nebo stahování dat), nesmí vám operátor účtovat sazbu vyšší, než je pevně stanovená horní hranice.

Maximální sazby za využívání těchto služeb stanoví tzv. „eurotarif" za roamingEnglish , který platí v celé EU. Díky tomu vám nemohou být účtovány nepřiměřeně vysoké ceny.

Maximální sazby za volání, textové zprávy a internet (stahování dat):

 

30. dubna 2016**

15. června 2017***

Odchozí hovory (za minutu, bez DPH)

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + do 0,05 EUR

Žádné zvláštní poplatky za roaming. Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní. 

Příchozí hovory (za minutu, bez DPH)

0,0114 EUR

Odchozí zprávy (cena za 1 SMS, bez DPH)

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + do 0,02 EUR

Internet (stahování dat, cena za 1 MB*, bez DPH)

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + do 0,05 EUR

* Horní limit je uveden za 1 MB, při vyúčtování se však počítají využité kB.
** Poplatek za roaming se rovná domácí ceně + 0,05 EUR a nesmí být vyšší než 0,19 EUR za hlasová volání a 0,20 EUR za stahování dat. Poplatek za roaming se rovná domácí ceně + 0,02 EUR a nesmí být vyšší než 0,06 EUR za SMS.

*** Za roaming nebudete platit za předpokladu, že mobilní telefon v zahraničí používáte pouze dočasně. Pokud SIM kartu používáte v jiné zemi trvale, mohou si poskytovatelé služeb i nadále účtovat příslušný poplatek.

Tato cenová omezení platí pro všechny uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy si zvolíte zvláštní službu nebo balíček – u nich omezení neplatí. Váš operátor vám samozřejmě může nabídnout nižší sazby, proto se vyplatí projít si všechny nabídky.

Podrobnější informace týkající se konkrétní země vám poskytne příslušný vnitrostátní regulační orgán English .

Oznamování cen

Když v rámci EU překročíte hranice státu, musí vám váš mobilní operátor poslat textovou zprávu uvádějící ceny, které vám bude v zemi, v níž se právě nacházíte, účtovat za příchozí a odchozí hovory, SMS a připojení k internetu (stahování dat).

Ochrana proti nepříjemným překvapením při vyúčtování

Abyste při stahování dat v zahraničí nevědomky nepřekročili nerozumnou mez, je předem nastaveno, že do vašeho mobilního zařízení lze v roamingu (ve kterékoli zemi světa) stáhnout data v maximální hodnotě 50 eur (popř. v přepočtu na jinou měnu). Toto omezení však můžete po dohodě s mobilním operátorem zrušit. V okamžiku, kdy budete mít vyčerpáno 80 % tohoto limitu, obdržíte upozornění.

Příklad

Překvapení z nepříjemně vysokého účtu za roaming je již minulostí

Aniko z Maďarska má na svém smartphonu spoustu aplikací: ke streamování hudby, k přístupu na sociální sítě, aby mohla být v kontaktu se svými přáteli, a mapy, které se hodí, když hledá nějaký obchod nebo třeba restauraci. Na dovolené v Řecku zapomněla na svém telefonu vypnout automatické stahování aktualizací. Nemusí mít ale strach, že se její účet za telefon bez jejího vědomí vyšplhá do astronomických výšin. Pokud se s operátorem sama nedohodne jinak, může při roamingu stáhnout data pouze do maximální hodnoty 50 eur (bez DPH).

Kam se obrátit se stížností

Pokud si myslíte, že poskytovatel služeb porušil vaše právo na stanovené maximální ceny a podmínky při roamingu:

 • Obraťte se na poskytovatele služeb nebo prodejce a upozorněte je na vaše práva a jejich povinnostiEnglish . Požádejte je, aby váš problém vyřešili, jinak budete nuceni podniknout příslušné kroky.
 • Nejste-li s reakcí vašeho poskytovatele spokojeni, obraťte se na příslušný vnitrostátní regulační orgán English . Ten se pokusí váš spor vyřešit. V řadě případů mají tyto orgány pro tento účel zavedeny zvláštní postupy a celou věc jsou schopny vyřešit spravedlivě a rychle. Můžete se na ně obracet se stížnostmi, jež se týkají smluvních podmínek, kvality poskytnutých služeb, přístupu k síti či roamingových služeb.

Příklad

Nenechte si účtovat přemrštěné částky

Po návratu z dovolené v Itálii obdržela Birgit z Dánska velmi vysoký účet za telefon kvůli tomu, že během svého pobytu v zahraničí často komunikovala po mobilním telefonu se svými přáteli. Obrátila se na svého operátora s tím, že přece podle práva EU existují limity a maximální sazby, a požádala ho, aby její účet překontroloval. Operátor jí následně poslal nový účet, kde již byly sazby uvedeny správně.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  Vnitrostátní regulační orgány

  Narazíte-li na problém nebo máte-li dotazy ohledně těchto nových maximálních sazeb, obraťte se na regulační úřad státu EU, v němž má váš operátor sídlo.