Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Registrace pobytu rodinných příslušníků z EU v jiné zemi Unie – Česko

Jako občané EU nemají vaši rodinní příslušníci povinnost svůj pobyt na území České republiky po svém příjezdu registrovat.

Mohou si však zažádat o potvrzení o přechodném pobytu, pokud chtějí v České republice setrvat déle než 3 měsíce. Nejedná se však o povinnost.

Svůj pobyt mohou registrovat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republikyen.

Pro podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu je třeba vyplnit tento formulářen.

K této žádosti budou muset rodinní příslušníci občana EU, kteří jsou sami státními příslušníky země EU a hodlají dočasně pobývat na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem EU, přiložit:

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání osvědčení o registraci:

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: