Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 22/03/2017

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11English

E-mailEnglish

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajachEnglish

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Twoja Europa – Porady / Solvit

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorcówEnglish

Kwestie konsumenckie

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju English

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotemEnglish

Prawa pasażerów podróżujących pociągiemEnglish

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub bankówEnglish

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Komisja Europejska
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku
B-1049 Bruksela
BELGIA