Ostatnio sprawdzono: 14/10/2021

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-mailen

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajachen

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Twoja Europa – Porady / Solvit

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorcówen

Kwestie konsumenckie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich – ECC NetOtwórz link do strony zewnętrznej

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotemen

Prawa pasażerów podróżujących pociągiemen

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnieniaOtwórz link do strony zewnętrznej

Właściwy dział Komisji

Komisja Europejska
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Planowanie, finansowanie, dane

Dane i wiedza na rzecz polityki, biznesu i ludzi
B-1049 Bruksela
BELGIA