Cesta

Poslední kontrola 16/07/2018

Označení CE

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v zemích  EHP (tj. země EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko), získat označení CE. To prokazuje, že váš výrobek prošel posouzením a splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. Používá se na výrobky, s nimiž se obchoduje na území EHP (tzn. ať už byly vyrobeny v EHP, nebo i mimo něj).

Označení CE se vztahuje pouze na výrobky, pro něž byly zavedeny specifikace v rámci celé EU.

K získání označení CE musíte předložit kompletní technickou dokumentaci prokazující, že váš výrobek splňuje všechny požadavky EU. Za prohlášení shody výrobku se všemi požadavky nesete výlučnou odpovědnost vy jako výrobce. Jakmile bude vašemu výrobku označení CE přiznáno, budete pravděpodobně muset poskytnout příslušné podklady týkající se označení CE všem svým distributorům nebo dovozcům.

Jak získat označení CE?

VýrobciEnglish musí postupovat následovně:

1. Zjistěte si, které požadavky EU se na váš výrobek vztahují

Požadavky EU jsou stanoveny English. Například:

  • hračky
  • elektrické zařízení
  • stroje
  • zdravotnické prostředky
  • výtahy
  • osobní ochranné prostředky

Tyto směrnice stanoví základní požadavky, které výrobky musí splňovat.

2. Splňuje váš výrobek specifické požadavky?

Ověření shody vašeho výrobku se všemi právními požadavky EU je na vás. Vztahují-li se na výrobek harmonizované evropské normyEnglish a vy se jimi ve výrobním postupu řídíte, pak se bude mít za to, že váš výrobek požadavky vyplývající z příslušných směrnic EU splňuje.

Používání norem je dobrovolné – nikdo vás k nim nemůže nutit. Můžete také zvolit jiná technická řešení pro splnění základních požadavků stanovených v příslušné směrnici EU.

3. Musí být váš výrobek otestován oznámeným subjektem?

Některé skupiny výrobků musí být testovány zvláštními orgány pro posouzení shody (tzv. „oznámené subjekty"), které musí ověřit, zda váš výrobek splňuje specifické technické požadavky. Toto testování není povinné pro všechny výrobky. V databázi NandoEnglish najdete seznam oznámených subjektů, na něž se můžete obrátit.

4. Otestujte si svůj výrobek sami

Pokud nemusí být váš výrobek ověřen nezávislým orgánem, je na vás, abyste zkontrolovali, zda vyhovuje technickým požadavkům. V rámci těchto zkoušek také musíte vyhodnotit a zaznamenat možná rizika, která se při používání výrobku mohou objevit.

5. Sestavte technickou dokumentaci

Vaše technická dokumentace musí obsahovat všechny dokumenty prokazující, že váš výrobek splňuje technické požadavky.

6. Umístěte označení CE na výrobek a vypracujte prohlášení o shodě

Nakonec můžete označení CE na váš výrobek umístit. Označení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. Pokud byl výrobek testován oznámeným subjektem podle kroku 3, musíte na výrobku rovněž uvést identifikační číslo tohoto subjektu. Také musíte vypracovat a podepsat prohlášení o shodě EU, v němž je uvedeno, že výrobek splňuje všechny právní požadavky.

Dovozci

Výrobci nesou odpovědnost za to, že jejich výrobky splňují ustanovení o shodě, a mají na starost označení CE. DovozciEnglish zase musí zajistit, že veškeré výrobky, které uvádějí na trh, splňují příslušné požadavky a nepředstavují riziko pro evropské spotřebitele. Dovozce má povinnost ověřit, zda výrobce mimo území EU podnikl v tomto směru nutné kroky a zda lze na vyžádání dodat příslušnou dokumentaci.

Distributoři

DistributořiEnglish musí mít základní znalosti právních předpisů – včetně toho, které výrobky musí nést označení CE a ke kterým musí být přiložena dokumentace. Proto by měli být schopni rozpoznat produkty, jež evidentně nejsou v souladu s předpisy. Také musí být schopni vnitrostátním orgánům doložit, že postupovaly s náležitou péčí, a disponovat potvrzením od výrobce nebo dovozce, že byla přijata nezbytná opatření. Kromě toho musí být distributor schopen pomoci vnitrostátním orgánům v jejich úsilí získat požadovanou dokumentaci.

Viz také:

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Kontaktní místo s informacemi o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.