Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Dowiedz się, jakie przepisy UE obowiązują Twoją firmę / Uzyskaj pomoc w rozwiązywaniu problemów z organami publicznymi

Pytania i skargi

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorcówEnglish

Kwestie konsumenckie

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim krajuEnglish

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotem

Prawa pasażerów podróżujących pociągiem

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Komisja Europejska
DG ds. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku
B-1049 Bruksela
BELGIA