Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 17/03/2017

Töötamine välismaal

ELi kodanikuna on teil õigus töötada - tööandja heaks või füüsilisest isikust ettevõtjana - kõigis ELi riikides , ilma et vajaksite tööluba.

Erand — Horvaatia kodanike suhtes kehtivad ELis töötamise puhul veel ajutised piirangud..

Teises liikmesriigis töötades on teil õigus seal elada, kui vastate teatavatele tingimustele.

Kui elate ja töötate teises ELi riigis, siis on tähtis teada, kuidas see mõjutab

  • teie hüvitisi (haigushüvitis, vanemahüvitis, pensionid, tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitised, matusetoetused, töötushüvitis, ennetähtaegselt pensionile jäämine, peretoetused jne)
  • seda, kuhu peate maksma makse.

Rohkem teavet:

Vt ka:

Avalikud arutelud