Sökväg

Uppdaterat : 19/11/2014

Inkomstskatt utomlands – Finland

Jag är anställd Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Vilken inkomst ska beskattas i Finland?

 • Bor du i Finland? Du anses vara fast bosatt i Finland om du har bott där i minst sex månader i sträck. Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.

 • Har du bott i Finland kortare tid än sex månader? Då anses du inte vara skattskyldig där, utan behöver bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Finland.

 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?

Räkna ut din skatt i Finland English

Skattesatser för 2013

Statens inkomstskatteskala för 2013 för skatt på intjänad inkomst som ska betalas enligt den finska inkomstskattelagen nr 1535/1992:

Beskattningsbar förvärvsinkomst
(i euro)

Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen
(i procent)

16 100—23 900

6,5

23 900—39 100

17,5

39 100—70 300

21,5

70 300—100 000

29,75

100 000-

31,75

När du räknar ut din beskattningsbara inkomst ska du ta med

 • skattereduktioner som du har rätt till som fast bosatt i Finland
 • avdrag för vissa typer av utgifter.

Du måste också betala följande skatter:

Kyrkoskatt: 1 – 2 %

Kommunal inkomstskatt: 16,5 – 22,5 % (beroende på kommun)

När och hur ska du betala?

Din arbetsgivare drar inkomstskatt och sociala avgifter från din bruttolön.

På våren skickar skattemyndigheten en ifylld skattedeklaration som du går igenom och eventuellt rättar. Om du inte behöver rätta eller komplettera deklarationen behöver du inte göra något mer. Du kan spara, men behöver inte skicka tillbaka den. Om du däremot skickar tillbaka en rättelse får du ett nytt beskattningsbeslut under hösten.

Om din slutliga skatt är högre än den preliminärskatt som du redan har betalat, ska du betala kvarskatten i två delinbetalningar: först vid utgången av beskattningsåret och sedan i början av följande år.

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med taxeringsbeslutet kan du begära omprövning hos det lokala skattekontoret. Läs noga igenom taxeringsbeslutet för att se exakt hur du ska gå tillväga.

Du kan begära omprövning – i tur och ordning – hos följande instanser:

 • Skatterättelsenämnden (inom fem år).
 • Förvaltningsdomstolen (inom fem år).
 • Högsta förvaltningsdomstolen.

Du kan också få hjälp och råd från skattebetalarnas centralförbund suomi.

Länkar

Finska skatteförvaltningen

Broschyr om finska skatter

Ta också reda på vilka rättigheter du har i EU


Jag är egenföretagare Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Vilken inkomst ska beskattas i Finland?

 • Bor du i Finland? Du anses vara fast bosatt i Finland om du har bott där i minst sex månader i sträck. Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.

 • Har du bott i Finland kortare tid än sex månader? Då behöver du bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Finland.

 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?

Räkna ut din skatt i Finland English

Skattesatser för 2013

Statens inkomstskatteskala för 2013 för skatt på intjänad inkomst som ska betalas enligt den finska inkomstskattelagen nr 1535/1992:

Beskattningsbar förvärvsinkomst
(i euro)

Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen
(i procent)

16 100—23 900

6,5

23 900—39 100

17,5

39 100—70 300

21,5

70 300—100 000

29,75

100 000-

31,75

När du räknar ut din beskattningsbara inkomst ska du ta med

 • skattereduktioner som du har rätt till som fast bosatt i Finland
 • avdrag för vissa typer av utgifter.

Du måste också betala följande skatter:

Kyrkoskatt: 1 – 2 %

Kommunal inkomstskatt: 16,5 – 22,5 % (beroende på kommun)

När och hur ska du betala?

Du måste betala in preliminärskatt varje månad. Beloppet baseras på föregående års taxering och avräknas sedan från den slutliga inkomstskatten

Om du precis har startat ditt företag och betalar preliminärskatt för första gången, baseras inbetalningarna på dina egna beräkningar. Du måste lämna in din skattedeklaration senast den 2 april 2013.

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med beskattningsbeslutet kan du begära omprövning hos skattemyndigheten. Läs noga igenom taxeringsbeslutet för att se exakt hur du ska gå tillväga.

Du kan begära omprövning – i tur och ordning – hos följande instanser:

 • Skatterättelsenämnden (inom fem år).
 • Förvaltningsdomstolen (inom fem år).
 • Högsta förvaltningsdomstolen.

Du kan också få hjälp och råd från skattebetalarnas centralförbund suomi.

Länkar

Finska skatteförvaltningen

Broschyr om finska skatter

Skatteregler – EU och enskilda länder

Ta också reda på vilka rättigheter du har i EU


Kontaktpunkter

Skattebetalarnas centralförbund – lokalkontor suomi

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Expertrådgivning från nätverket Enterprise Europe network English