Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Řidičský průkaz

Aktualizováno : 15/02/2014

vehicles

Platnost v zemích EU

O co se ve vašem případě jedná?

Jsem turista

Počínaje 19. lednem 2013 musí mít všechny nové řidičské průkazy vydané v zemích EU podobu umělohmotné karty podobné té kreditní, mít standardní evropský formát a přísnější bezpečnostní prvky.

Stávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor v době obnovení nebo nejpozději v roce 2033.

Další informace

Před odjezdem se přesvědčte, zda nevypršela platnost vašeho řidičského průkazu. V zahraničí nemůžete řídit pouze s prozatímním průkazem nebo dočasným potvrzením.

Řidičské průkazy v EU

Pokud byl váš průkaz vydán v zemi EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.

Vydání řidičského průkazu EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud jste v zemi, kde máte trvalé bydliště, vyměnili svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Řidičské průkazy vydané v zemích mimo EU

Pokud chcete v Unii řídit s řidičským průkazem vydaným v zemi mimo EU, obraťte se na příslušný úřad země, kterou plánujete navštívit, nebo na své velvyslanectví či konzulát v dané zemi.

Typická situace

Nezletilí – Pozor na rozdílná věková omezení v jednotlivých zemích EU

Sofii je 14 a řidičský průkaz na její moped ji vydali v Itálii. Chtěla by na něm jezdit i v Belgii, kde je však minimální věková hranice pro řízení mopedu stanovena na 16 let.

Sofie proto bude muset ještě dva roky počkat. Až jí bude 16 let, bude její italský řidičský průkaz platný také v Belgii a ona tak bude moci moped používat bez toho, aby zde musela dělat zkoušky.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.