Sökväg

Uppdaterat : 25/11/2014

travel

EU-medborgare

Om du är EU-medborgare behöver du inte visa ditt id-kort eller pass när du reser mellan två Schengenländer.

Du behöver inte visa upp ditt pass vid gränserna inom Schengenområdet, men det är alltid bäst att ta med sig passet eller id-kortet, eftersom du kan behöva styrka din identitet om du till exempel blir stoppad av polisen eller om du ska flyga. Schengenländerna får ha regler om att du måste ha med dig id-handlingar när du vistas där.

Tänk på att det bara är id-kort som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga. Körkort, skattekort eller andra slags id-kort är inga giltiga resehandlingar eller identitetsbevis.

Följande länder ingår i det gränsfria Schengenområdet:

Österrike

Ungern

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjeckien

Italien

Portugal

Danmark

Lettland

Slovakien

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrike

Luxemburg

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grekland

Nederländerna

 

Du måste fortfarande visa upp ett giltigt nationellt id-kort eller pass när du reser till eller från Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien. Länderna är visserligen med i EU men tillhör inte Schengenområdet. Kontrollera före resan vilka handlingar du behöver för att resa till eller från något av dessa länder.

Har ditt pass

 

  • kommit bort eller blivit stulet?
  • gått ut under resan?

Enligt EU-reglerna måste id-kortet eller passet vara giltigt för att kunna användas på resan. Du behöver dock inte oroa dig, eftersom EU-länderna erbjuder hjälp i sådana här situationer.

Förfarandena varierar kraftigt mellan länderna. Om du befinner dig i EU, bör du först och främst kontakta ditt lands konsulat eller ambassad. Om du reser utanför EU, och ditt land varken har konsulat eller ambassad där, har du rätt att få hjälp från något annat EU-lands konsulat eller ambassad.

Handlingar för minderåriga

Förutom ett giltigt pass eller id-kort kan barn som reser

  • ensamma
  • med vuxna som inte är deras vårdnadshavare
  • med bara en förälder

behöva ha med sig ytterligare en (officiell) handling som ger dem rätt att resa och som undertecknats av föräldrarna, den andra föräldern eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Du bör före resan höra med destinationslandets lokala ambassad om barnet behöver ha med sig ytterligare handlingar och i så fall vilka.

Exempel från verkligheten

Lars från Jönköping ska åka på semester till Spanien. Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.

Lars kan dock råka illa ut om de spanska myndigheterna vill kontrollera hans identitet, eftersom bara det nationella id-kortet och passet, som den svenska polisen utfärdar, räknas som giltiga resehandlingar.

Se vilka id-kort och pass som är giltiga i olika länder

Nekad inresa

I mycket sällsynta fall kan du eller dina familjemedlemmar nekas att resa in i ett EU-land av hänsyn till ”allmän ordning och säkerhet eller av folkhälsoskäl”.

Myndigheterna måste i så fall visa att du eller din familjemedlemmar utgör ett ”verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot”.

Ni måste också få ett skriftligt beslut med motiveringen och information om hur och när ni kan överklaga.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

Obligatoriskt för svenska medborgare

Retour au texte en cours.