Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/04/2017

Resehandlingar för EU-medborgare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om artikel 50
 • Den brittiska regeringens råd till brittiska medborgare som reser och bor i EuropaEnglish
 • Den brittiska regeringens uttalande om EU-medborgares status i StorbritannienEnglish

Om du är EU-medborgare behöver du inte visa ditt id-kort eller pass när du reser mellan två Schengenländer.

Du behöver inte visa upp ditt pass vid gränserna inom Schengenområdet English , men det är alltid bäst att ta med sig passet eller id-kortet eftersom du kan behöva styrka din identitet om du till exempel blir stoppad av polisen eller om du ska flyga. Schengenländerna får ha regler om att du måste ha med dig id-handlingar när du vistas där.

Tänk på att det bara är id-handlingar som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga. Körkort, skattekort eller andra slags id-kort är inga giltiga resehandlingar eller identitetsbevis.

Enligt Schengenreglerna får medlemsländerna under särskilda omständigheter, vid hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, införa tillfälliga gränskontroller.

Läs mer här English och se listan med länder som har infört tillfälliga gränskontroller. Se till att du har ditt id-kort eller pass med dig när du reser till dessa länder. Tänk också på att du även under normala omständigheter kan behöva styrka din identitet.

Följande länder ingår i det gränsfria Schengenområdet:

Österrike

Ungern

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjeckien

Italien

Portugal

Danmark

Lettland

Slovakien

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrike

Luxemburg

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grekland

Nederländerna

 

Du måste fortfarande visa upp ett giltigt nationellt id-kort eller pass när du reser till eller från Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien. Länderna är visserligen med i EU men tillhör inte Schengenområdet. Kontrollera före resan vilka handlingar du behöver för att resa till eller från något av dessa länder.

 

Exempel från verkligheten

Lars från Jönköping ska åka på semester till Spanien. Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.

Lars kan dock råka illa ut om de spanska myndigheterna vill kontrollera hans identitet, eftersom bara det nationella id-kortet och passet, som den svenska polisen utfärdar, räknas som giltiga id-handlingar där.

Se vilka id-kort och pass som är giltiga i olika länder English

Har ditt pass gått ut eller kommit bort?

Enligt EU:s regler måste alla resenärer (även barn) ha ett giltigt nationellt id-kort eller pass med sig.

Har ditt pass

 • kommit bort eller blivit stulet?
 • gått ut?

Då försöker EU-länderna hjälpa dig på olika sätt.

Men varje land beslutar självt om och när en EU-medborgare får resa in eller ut ur landet utan giltig resehandling.

Se aktuella regler och uppgifter eller gå in på webbplatserna för myndigheterna i det land du ska resa från och till :

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Eftersom det inte finns några EU-regler om att resa utan giltig resehandling kan de olika länderna ha helt olika villkor. De kan också ändras utan förvarning. Här kan du få hjälp om du redan har rest i väg:

 • Om du befinner dig i EU bör du först och främst kontakta ditt lands konsulat eller ambassad.
 • Om du reser utanför EU, och ditt land varken har konsulat eller ambassad där, har du rätt att få hjälp English från något annat EU-lands konsulat eller ambassad.

Tänk på att även om vissa länder låter dig resa in i eller ut från deras land utan en giltig resehandling, kan du fortfarande behöva visa upp det i de länder du passerar.

Handlingar för minderåriga

Förutom ett giltigt pass eller id-kort kan barn som reser

 • ensamma
 • med vuxna som inte är deras vårdnadshavare
 • med bara en förälder

behöva ha med sig ytterligare en (officiell) handling som ger dem rätt att resa och som undertecknats av föräldrarna, den andra föräldern eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Det finns inga EU-regler om det här, utan varje land bestämmer självt om en sådan handling behövs. Ta i förväg reda på kraven i det land barnet ska resa från och till:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Tänk på att även om ett land inte kräver att minderåriga måste ha ett sådant tillstånd för att få resa in i eller ut ur landet så kan andra länder som barnet passerar kräva det.

När du reser med flyg bör du höra med flygbolagen i förväg eftersom många kräver sådana tillstånd och har sina egna formulär för det.

Eftersom varje lands regler kan ändras utan förvarning bör du också kontrollera med myndigheterna direkt eller med ländernas ambassad eller konsulat.

Se också: Ta med sig barnen utomlands

Nekad inresa

I mycket sällsynta fall kan du eller dina familjemedlemmar nekas att resa in i ett EU-land av hänsyn till "allmän ordning och säkerhet eller av folkhälsoskäl".

Myndigheterna måste i så fall visa att du eller dina familjemedlemmar utgör ett "verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot".

Ni måste också få ett skriftligt beslut med motiveringen och information om hur och när ni kan överklaga.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd