Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Potřebné cestovní doklady

Aktualizováno : 17/09/2013

Občané EU

Jako státní příslušník jedné z členských zemí Unie nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz.

Do schengenského prostoru patří tyto země:

Rakousko

Maďarsko

Norsko

Belgie

Island

Polsko

Česká republika

Itálie

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estonsko

Lichtenštejnsko

Slovinsko

Finsko

Litva

Španělsko

Francie

Lucembursko

Švédsko

Německo

Malta

Švýcarsko

Řecko

Nizozemsko

Pokud cestujete do Bulharska, Chorvatska, Irska, na Kypr, do Rumunska či Spojeného království, musíte se na hranicích prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. I když jsou tyto země členské státy Unie, nejsou součástí schengenského prostoru. Pokud chcete vycestovat ze své země a navštívit zemi mimo schengenský prostor, před cestou si ověřte, které dokumenty musíte mít s sebou.

I když nepotřebujete cestovní pas na hranicích mezi zeměmi schengenského prostoru, měli byste cestovní pas nebo občanský průkaz mít s sebou pro případ, že byste museli prokázat svou totožnost (např. na žádost policie, při nástupu do letadla apod.).

Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady – jako průkaz totožnosti je tedy nelze použít.

Stalo se vám, že

  • jste ztratili pas nebo že vám byl odcizen?
  • jste přišli na to, že máte prošlý pas, až poté, co jste vyrazili na cestu?

Podle právních předpisů EU smíte cestovat pouze s platným občanským průkazem či pasem. Nicméně i přesto nezůstanete bez pomoci, protože v zemích EU existuje systém, jak tyto situace řešit.

Podmínky a postupy se však v každé zemi liší. Pokud jste v EU, měli byste se nejdříve obrátit na konzulát nebo velvyslanectví vaší země. (Pokud se v této situaci ocitnete mimo EU a vaše země nemá v daném státě konzulát nebo velvyslanectví, máte práve na konzulární ochranu kterékoli jiné země EU.)

Dokumenty pro nezletilé

Je možné, že děti, které cestují:

  • samy nebo
  • s dospělou osobou, která není jejich zákonným zástupcem nebo
  • pouze s jedním rodičem,

budou kromě platného pasu nebo občanského průkazu potřebovat další úřední dokument, který je podepsán jejich rodiči, druhým rodičem nebo jejich zákonným zástupcem a který jim cestu povoluje.

Je vhodné se nejdříve obrátit na příslušné velvyslanectví země, kam vaše děti cestují, a zjistit, zda budou případně potřebovat výše zmíněné dokumenty.

Typická situace

Lars je ze Švédska a jede na dovolenou do Španělska. Vzal si s sebou bankovní kartu, která se ve Švédsku používá jako průkaz totožnosti.

Pokud by španělské orgány chtěly zkontrolovat jeho totožnost, mohl by se dostat do potíží. Za platný cestovní doklad se totiž považuje pouze občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný ve Švédsku.

Jak vypadá platný občanský průkaz / pas jednotlivých zemí?

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům odepřít vstup na své území v zájmu zachování veřejného pořádku nebo z důvodu „ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví“.

Příslušné orgány mají v takovém případě povinnost prokázat, že vy nebo vaši rodinní příslušníci představujete „skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu“.

Máte nárok obdržet písemné rozhodnutí orgánů, v němž budou uvedeny veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo islanský, lichtenštejnský či norský státní příslušník

Retour au texte en cours.

cestovní pas je povinný pro občany Švédska

Retour au texte en cours.