Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/04/2017

Registrace pobytu rodinných příslušníků z EU v jiné zemi Unie

Vaši rodinní příslušníci, kteří sami nejsou státními příslušníky některé z členských zemí, s vámi mohou pobývat v hostitelské zemi EU, pokud splní stejné administrativní formality, které se vztahují na vás. Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Případně mohou uvést, že jsou vašimi rodinnými příslušníky. V takové případě potřebují k získání osvědčení o registraci od městského úřadu či místní policejní stanice:

 • platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci nebo jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
 • doklad prokazující váš příbuzenský vztah (např. oddací či rodný list)
 • for děti a vnoučata musí doložit, že jsou mladší 21 let a nezaopatřené
 • rodiče a prarodiče musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete
 • ostatní rodinní příslušníci doklad stvrzující, že je finančně zajišťujete nebo že o ně osobně pečujete z důvodu jejich závažného zdravotního stavu
 • nesezdaný partner nebo partnerkadoklad potvrzující váš dlouhodobý a trvalý vztah.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Osvědčení o registraci pro vaši manželku, manžela, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče musí být vydáno okamžitě. Pro ostatní příbuzné by měly orgány o vydání osvědčení o registraci rozhodnout co nejdříve.

Náklady na vydání osvědčení o registraci by neměly přesáhnout částku, kterou musí zaplatit občané dané země za průkaz totožnosti nebo podobné dokumenty..

Osvědčení musí být vydáno na dobu neurčitou (není ho třeba prodlužovat ani obnovovat), avšak pravděpodobně budete muset místním orgánům nahlásit každou změnu bydliště.

Kde a jak zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi vaše rodinné příslušníky ze zemí EU:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Pokud máte vy nebo vaši rodinní příslušníci povinnost se k pobytu zaregistrovat, může jim být v případě, že tak neučiní, vyměřena pokuta, nicméně budou moci v zemi pobývat i nadále a nebude možné je vyhostit pouze za nesplnění této povinnosti.

V mnoha zemích budou vaši rodinní příslušníci mít povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti nebo pas vždy u sebe. Pokud si je zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nemohou být vyhoštěni pouze za nesplnění této povinnosti.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Viz také: Získání pobytové karty pro rodinné příslušníky původem ze zemí mimo EU.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství