Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/11/2015

shopping

Soovimatute kaupade tagastamine

Õigus 14 päeva jooksul kaupade ostust taganeda

ELis on Teil alates 13. juunist 2014 sõlmitud lepingute puhul õigus oma internetiostust 14 päeva jooksul taganeda. Sama kehtib ka muude mujalt kui poest tehtud ostude puhul (nt lävemüügi, telefoni või posti teel).

See nn järelemõtlemisaeg saab läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil Te oma kauba kätte saite. Kui see periood lõpeb puhkepäeval, pikendatakse tähtaega järgmise tööpäevani.

Selle aja jooksul võite oma tellimuse tühistada mis tahes põhjusel - isegi juhul, kui te lihtsalt mõtlesite ümber.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate Te kauplejale ühemõtteliselt teatama oma otsusest ostust taganeda. Te saate seda teha näiteks lisades kirjaliku avalduse kaubale, mille te posti teel tagastate, või saates faksi või e-kirja. Ainult kauba tagasi saatmisest ei piisa. Kaupleja peab Teile andma taganemise näidisvormi, mida saate kasutada taganemisest teavitamiseks, kuid Te ei pea seda vormi kasutama.

Müüja peab teile raha tagastama 14 päeva jooksul alates Teie taganemisteate kättesaamisest, kuid müüja võib viivitada raha tagasi maksmisega juhul, kui ta ei ole kaupa tagasi saanud ega saanud tõendeid selle kohta, et olete kauba tagasi saatnud. Kõnealune hüvitis peab sisaldama saatmiskulusid, mida te maksite ostu tegemisel. Kaupleja võib siiski Teilt nõuda sisse täiendavaid kulusid juhul, kui Te soovisite konkreetselt mittestandardset (ekspress) kullerteenust. Kauplejale kauba tagastamise kulud tasute Teie.

Suuremõõtmeliste toodete (näiteks suuremad kodumasinad) puhul peab kaupleja Teile esitama vähemalt hinnangulised kauba tagastamise kulud. Te peate kauba tagasi saatma 14 päeva jooksul alates kauplejale taganemisotsuse teatamisest.

Kontrollige kas kaupleja on Teile teatanud, et peate kandma kauba järelemõtlemisaja jooksul tagasi saatmise kulud. Kui mitte, peab ta kandma ka asjaomased kulud. Suuremõõtmelised tooted, mis on ostetud lävemüügi esindajalt ning mis toimetati Teieni koheselt, peab müüja aga Teie juurest ära viima tema enda kulul.

Hoiatus!

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Te ei tohi tooteid kasutada, kui soovite ostust taganeda. Taganemisõiguse olemasolu võimaldab Teil tootega tutvuda samamoodi nagu poes, mitte anda Teile 14 päeva selle tasuta kasutamiseks-

Võtke arvesse, et digitaalse infosisuga toodete suhtes kehtivad erieeskirjad (nt muusika või video allalaadimisel või voogkasutamisel).

Erandiks on teatavad tooted

14-päevane järelemõtlemisaeg ei kehti muu hulgas järgmiste kaupade puhul:

 • lennu- ja rongipiletid ning kontserdipiletid, samuti konkreetsete kuupäevadega hotellibroneeringud;
 • korrapäraselt saadetavad toiduained ja joogid (näiteks piimamees);
 • tellimusel valmistatud tooted või tooted, mis on selgelt personaliseeritud (nt rätsepaülikond);
 • suletud andmekandjad, näiteks DVD-d, mille Te olete pärast kättesaamist avanud.

 

Näide

Olge teadlik sellest, et teatavat liiki ostude puhul te ei saa ümber mõelda.

Jane ostis Internetist pileti U2 kontserdile Iirimaal. Ta sai ostule järgneval päeval teada, et ta ei viibi kontserdipäeval riigis ning ta püüdis oma ostust taganeda. Siiski keeldus internetikaupleja ostu tühistamisest ning selle hüvitamisest. Siiski keeldus internetimüüja tellimuse tühistamisest ning ostu hüvitamisest.

ELi eeskirjade kohaselt on teil õigus taganeda internetis või muude "kaugmüügi" vahendite (näiteks telefoni- või postitellimus) kaudu tehtud ostudest 14 päeva jooksul. Siiski on olemas selliseid kauglepinguid, millest ELi eeskirjade kohaselt ei ole Teil õigust taganeda.

 

Sellekohased näited on majutusasutused ning vabaaja meelelahutuse broneeringud konkreetseteks kuupäevadeks.

 

Ka eraisikute vahelise müügi puhul seda õigust ei kohaldata

Kui ostate kaupu eraisikult mitte ettevõttelt, ei kohaldata selliste tehingute puhul ühesuguseid tarbijaid käsitlevaid õigusakte. Teil ei ole seaduslikku õigust ostu tegemisest 14 päeva jooksul taganeda.

Teenuslepingud

Samuti võite taganeda teenuslepingust − näiteks telefoniteenuse lepingud − mis on sõlmitud internetis või lävemüügi vahendusel. Teil on õigus lepingu sõlmimisest 14 päeva jooksul sellest taganeda.

Kui soovite, et kaupleja alustaks teenuse osutamisega − nt ühendaks Teie telefoni − enne 14-päeva möödumist, peate Te seda selgesõnaliselt taotlema. Kui Te siiski otsustate pärast teenuse kasutama hakkamist sellest taganeda, peate Te tasuma selle aja eest, mil Te teenust kasutasite. Kui teenusleping (näiteks toa värvimine) on täielikult täidetud enne 14 päeva möödumist, ei saa Te enam teenusest taganeda, kuna töö on lõpuleviidud.

Kiireloomuliste parandusteenuste puhul taganemist ei kohaldata

Erieeskirjad kehtivad väikeettevõtjate ja oskustööliste (nt torulukksepad) suhtes. Teil ei ole taganemisõigust juhul, kui tellisite kiireloomulisi parandus- ja hooldustöid. Kui tellisite näiteks torulukksepa lekkiva duši parandamiseks, ei saa Te teenust tühistada, kui olete töö hinnas kokku leppinud.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liiikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.