Navigatsioonitee

Ajakohastatud 01/2016

Ajakohastatud 01/2016

Intellektuaalomandi õigused

Kaitske oma äriideid!

Kui teil on oma ettevõtte arendamiseks suurepärane uuenduslik idee, siis peaksite kaaluma selle kaitsmist intellektuaalomandina, enne kui selle kõigile teatavaks teete. Head ideed on väärtuslikud üksnes siis, kui saate neid seaduslikult enda omaks pidada.

Mis on intellektuaalomand?

Intellektuaalomand koosneb teie loodud toodetest, tööst või protsessidest, mis annavad teile konkurentsieelise.

Selle kolm alaliiki on järgmised:

  • tööstusomand: leiutised (patendid), kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, uued taimesordid ja geograafilised päritolutähised;
  • autoriõigusega kaitstavad kunstiteosed: originaalsed kirjandus- ja kunstiteosed, muusika, telesaated, tarkvara, andmebaasid, arhitektuuriprojektid, reklaamid ja multimeediatoodang;
  • äristrateegiad: ärisaladused, oskusteave, konfidentsiaalsuskokkulepped ja kiire tootmine.

Kuidas ma saan oma intellektuaalomandit kaitsta?

Oma intellektuaalomandit saate kaitsta Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni English español français (WIPO) kehtestatud intellektuaalomandi õiguste abil. Kaitsmiseks kasutatav vahend sõltub intellektuaalomandi liigist:

  • patendid takistavad kolmandatel isikutel valmistada, kasutada või müüa teie leiutist teatava aja jooksul sõltuvalt leiutise liigist;
  • kaubamärgid kaitsevad teie toote nime, takistades teistel ettevõtjatel müüa toodet sama nime all;
  • autoriõigus teavitab teisi, et teie kui autor kavatsete oma teose tootmist, levitamist, näitamist või esitamist kontrollida. Autoriõigus antakse automaatselt, ilma ametliku registreerimiseta. Võite hakata autoriõiguse sümbolit kasutama kohe.

Võite pöörduda ka Siseturu Ühtlustamise Ametisse (OHIM), mis registreerib kaubamärke ja tööstusdisainilahendusi, ning Euroopa Patendiameti (EPA) poole.

Intellektuaalomandi õigusi kaitsevad praegu rohkem siseriiklikud kui ELi õigusaktid. Nende kaitsmine igas ELi liikmesriigis eraldi võib olla keeruline ja kulukas. Võite säästa aega ja raha, kaitstes oma intellektuaalomandit ELi tasandil. Sellega tagatakse, et teie uuendused ja looming on kaitstud kogu ELis ning nende eest tasutakse.

 

Ühenduse kaubamärgi taotlemine ja registreerimine maksab 1050 eurot. Taotluse esitamine internetis maksab isegi vähem: 900 eurot.

Võite taotleda riiklikku patenti ELi liikmesriigi patendiametis või Euroopa patenti Euroopa Patendiameti kaudu. Euroopa patendi peavad aga kinnitama riiklikud patendiametid English igas riigis, kus kaitset taotletakse. Sõltuvalt riigi seadustest English võidakse teilt nõuda tõlgete esitamist või tasude maksmist kindlaks kuupäevaks. Lisateave 30 Euroopa riigi intellektuaalomandi asutustelt asjaomaste kulude ja menetluste kohta on kättesaadav siin.

Uurige lähemalt (riikide kaupa):

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Võltsimine (kaubamärgiga toote loata imiteerimine) ja piraatlus (intellektuaalomandi õigusega kaitstud teose loata kopeerimine) on võtnud  murettekitavad mõõtmed. Sellel on tõsised tagajärjed innovatsioonile, majanduskasvule, tööhõivele ning tarbija tervisele ja ohutusele.

Sõltuvalt ELi liikmesriigi õigusest ning võltsitud kauba päritolust tuleb pöörduda järgmiste ametiasutuste poole: toll, turujärelevalve (turustamisstandardid), politsei või patendi- ja kaubamärgiametid.

Kaitse võltsimise vastu

Tolliasutused moodustavad esimese kaitseliini teie intellektuaalomandi õiguste kaitseks ELi piiridel. Võite neid paluda pidada kinni kaup, mille puhul kahtlustate intellektuaalomandi õiguste rikkumist. Selleks esitage pädevale riiklikule tolliasutusele vastav meetmetaotlus Deutsch English français .

Abitaotlus esitatakse riiklikul tasandil, kuid ühes ELi liikmesriigis esitatud taotlusele võib anda samasuguse õigusliku staatuse kõigis ELi liikmesriikides.

Vormid Deutsch English français ja juhend Deutsch English français tollimeetmete taotlemiseks.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega English

Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatud projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul

Kagu-Aasia intellektuaalomandi õigustega seotud kasutajatugi VKE-dele

Tasuta vahendid ettevõtjatele nende intellektuaalomandi õiguste haldamiseks Kagu-Aasias

Hiina intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi VKEdele

Tasuta nõuanded ja ärivahendid Teie intellektuaalomandi haldamiseks Hiinas

Ladina-Ameerika intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi VKEdele

Tasuta nõuanded ja ärivahendid Teie intellektuaalomandi haldamiseks Ladina-Ameerikas

InnovAccess

30 Euroopa riigi intellektuaalomandi asutuse poolt esitatud riiklikud toetusmeetmed, registreerimismenetlused ja õigusakte käsitlev teave

Atlandiülene intellektuaalomandi õiguste portaal

Juurdepääs riigipõhistele teabelehtedele, e-õppe vahenditele ja muudele intellektuaalomandiga seotud allikatele