Cesta

Aktualizováno 09/2015

Aktualizováno 09/2015

Klasifikace, označování a balení

Nařízení CLP upravuje klasifikaci, označování a balení látek a směsí [7 MB] . Doplňuje nařízení REACH a zajišťuje, aby byli pracovníci a spotřebitelé dostatečně informováni o nebezpečnosti chemických látek, se kterými manipulují, a to formou standardních výroků a piktogramů na štítcích a v bezpečnostních listech.

Evropská unie vyvíjela systém poskytování informací o nebezpečných chemických látkách již od konce 60. let. Klasifikační systémy ostatních zemí se však lišily.

Ve snaze pomoci spotřebitelům se v klasifikaci orientovat a usnadnit obchodování v celosvětovém měřítku přijala Unie nařízením CLP globálně harmonizovaný systém GHS, který vyvinula Organizace spojených národů.

Od 1. června 2015 bude platit pouze nový systém CLP. Všechny podniky v EU se jím budou muset řídit.

CLP se na vás vztahuje, když...

Pravidla CLP se vztahují na všechny dodavatele nebezpečných chemických látek, kteří je uvádějí na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP). To zahrnuje širokou škálu podniků. Nejen výrobce, ale i dovozce a zpětné dovozce látek nebo směsí, výrobce specifických předmětů, zpracovatele (tzv. formulátory), distributory i maloobchodníky. Vaše povinnosti závisí na tom, jakou úlohu v dodavatelském řetězci zastáváte.

Co je principem CLP?

Předtím, než uvedete chemické látky nebo směsi na trh, musíte

  • stanovit, jaká potenciální nebezpečí představují pro zdraví člověka a životní prostředí, a v souladu se zjištěnými riziky je klasifikovat
  • označit a zabalit nebezpečné chemické látky v souladu se standardizovaným systémem uvedeným v nařízení CLP tak, aby pracovníci a spotřebitelé byli informováni o jejich účincích před tím, než s nimi začnou manipulovat.

Uvádíte-li nebezpečnou látku na trh, ať již samotnou nebo ve směsi, musíte oznámit její klasifikaci a označení do seznamu klasifikací a označení Evropské agentury pro chemikálie (ECHA), a to do jednoho měsíce po prvním uvedení látky (nebo směsi) na trh. Oznámení je bezplatné. Jste-li dovozcem, pak se lhůta jednoho měsíce počítá ode dne, kdy byla látka (samotná nebo obsažená ve směsi) fyzicky dovezena na celní území EU.

Do kdy musíme provést klasifikaci a označení našich chemických látek podle CLP?

Nová pravidla CLP pro látky vstoupila v platnost 1. prosince 2010. V období do 1. června 2015 musíte látky klasifikovat jak podle stávajícího systému, tak podle nového systému CLP, a obě klasifikace sdělit uživatelům. Označování a balení látek musí probíhat podle systému CLP.

Pro směsi se musí nová pravidla CLP začít používat od 1. června 2015, ale nic vám nebrání v tom začít je uplatňovat dříve (v takovém případě musí být směsi označovány a baleny pouze podle systému CLP). Pro směsi, které jsou v dodavatelském řetězci („na pultech") již před 1. červnem 2015, lze přeštítkování a změnu balení odložit o dva roky, a to až do 1. června 2017.

Jak požadavkům CLP dostát?

  • Zjistěte, jaká role a povinnosti pro vás vyplývají z uvedeného nařízení: výrobce, dovozce, uživatel, distributor, výrobce předmětů. Je možné, že zastáváte více rolí.
  • Aktualizujte seznam vašich látek a směsí (včetně látek obsažených ve směsi) a látek obsažených v předmětech.
  • Podívejte se , jak stejnou látku oznámily do seznamu klasifikací a označení ostatní podniky.

Doporučujeme vám plánovat postupy CLP spolu s postupy souvisejícími s nařízením REACH a právními předpisy v oblasti biocidů English a pesticidů English (je-li to váš případ).

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Kontaktní místo pro výrobky

Kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný produkt a poradí vám, pokud chcete tento produkt uvést na trh i v jiných zemích EU.