Navigatsioonitee

Ajakohastatud 08/2015

Ajakohastatud 08/2015

Ökodisain


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Tänapäeval eeldatakse tootekujundajatelt ja importijatelt oma panuse andmist energiatarbimise vähendamisse ning energiatõhususe poole püüdlemist nende majandustegevuse kõigis etappides. Ökodisain on keskkonnale abiks, muutes tooted arukamaks Ökodisaini brošüür 2012 English [2 MB]

Ökodisaini nõuded:

 • võetakse vastu tootepõhiselt;
 • kehtestavad toote toimivuse miinimumnõuded toote keskkonnamõju vähendamiseks;
 • kehtivad kõigi ELis müüdavate toodete suhtes;
 • põhinevad kogu toote olelusringi (disain, tootmine, turustamine ja kasutusest kõrvaldamine) jooksul põhjustatud keskkonnamõjul.

Kui toodate või impordite

 • energiat tarbivaid tooteid, mis kasutavad, tekitavad, kannavad üle või mõõdavad energiat (elekter, gaas, fossiilkütus). Energiat tarbivateks toodeteks on katlad, arvutid, televiisorid, transformaatorid, tööstusventilaatorid, tööstuslikud ahjud jne.
 • energiamõjuga tooteid, mis ise ei kasuta energiat, kuid saavad aidata kaasa energia säästmisele. Energiamõjuga toodeteks on aknad, isolatsioon, vannitoaseadmed (dušiotsikud, kraanid) jne.

...peate järgima direktiivi 2009/125/EÜ energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete kohta („ökodisaini direktiiv”) ja selle rakendusmeetmeid pdf English .

Ökodisaini direktiivi ei kohaldata otseselt ettevõtjate suhtes, kuid sellega nõutakse, et ELi liikmesriikide valitsused tagaksid, et nende siseriiklikud õigusaktid oleksid asjaomase direktiiviga kooskõlas. Samas aga kohaldatakse rakendusmeetmeid otseselt kõigis ELi liikmesriikides ja seega ka kõigi ELi ettevõtjate suhtes.

Ühtlustatud standardid

Tooted, mis vastavad Euroopa standardiorganisatsioonide ( CENELEC English ja CEN English ) poolt vastu võetud standarditele, on eeldatavalt kooskõlas rakendusmeetmetega hõlmatud nõuetega. ELi ühtlustatud standarditele hakatakse järk-järgult viitama Euroopa Liidu Teatajas, et toetada seni vastuvõetud ökodisaini meetmeid.

Kahte liiki nõuded:

 • spetsiifilised, millega määratakse kindlaks piirväärtused (maksimaalne energiatarbimine, minimaalsed ringlussevõetava materjali kogused jne);
 • üldised, millega ei kehtestata piirväärtusi, kuid millega võidakse nõuda, et:
  • teie toode oleks „energiatõhus” või „ringlussevõetav”;
  • te esitaksite teavet selle kohta, kuidas teie toodet kasutada ja hooldada selliselt, et vähendada mõju keskkonnale;
  • viite läbi toote olelusringi hindamise, et teha kindlaks alternatiivsed disainivõimalused ja lahendused toote täiustamiseks.

Praktikas viib uue miinimumnõude kehtestamine kõigi nõuetele mittevastavate toodete müügi keelustamiseni ELi 28 liikmesriigis. Näide: hõõglambid, mis alates 2009. aastast järk-järgult turult eemaldati.

Millised tooted peavad vastama ökodisaini nõuetele?

Alates 2012. aasta lõpust on olemas meetmed järgmiste toodete suhtes:

Välistoiteallikad

 • Elektrienergia tarbimine koormamata seisundis
 • Tööseisundi keskmine kasutegur

Köögiseadmed

 • Pliidid
 • Külmikud
 • Sügavkülmikud
 • Nõudepesumasinad

Kodumasinad

 • Pesumasinad
 • Pesukuivatid
 • Tolmuimejad
 • Arvutid
 • Televiisorid

Kütte- ja jahutusseadmed

 • Soojendid
 • Boilerid (veesoojendid)
 • Kuumaveesalvestid
 • Kliimaseadmed
 • Ventilaatorid
 • Tööstusventilaatorid

Elektrienergia tarbimine

 • Ooteseisundis ning väljalülitatud seisundis kodu- ja kontoriseadmed

Kodu- ja teenindussektori valgustustooted

 • Suundvalguslambid ja suunamata valgusvooga lambid
 • Valgusdioodid ja nendega seotud seadmed
 • Luminofoorlambid (sisseehitatud liiteseadiseta)
 • Suure valgustugevusega lahenduslambid
 • Liiteseadised ja valgustid, mis töötavad nimetatud lampidega

Samuti

 • Veepumbad
 • Kujutisseadmed
 • Elektrimootorid
 • Lihtsad digimuundurid
 • Ringluspumbad

Kuumaveekatlad kuuluvad direktiivi 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde pdf English (nimivõimsusega 4 kW–400kW) efektiivsusnõuete kohta reguleerimisalasse.

Ökodisaini direktiivi ei kohaldata inimesi või kaupu vedavate transpordivahendite (sõidukid) suhtes.

 

Ökodisaini direktiiv - tooted, mille puhul kohaldatakse rakendusmeetmeid pdf English [159 KB]

Rohkem bürokraatiat ja õigusakte?

Direktiiviga nähakse ette võimalus seada prioriteediks eneseregulatsioonil põhinevad algatused, kui nendega saab täita asjaomaseid poliitikaeesmärke kiiremini või vähemate kuludega kui kohustuslike nõuetega.

Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded