Navigatsioonitee

Ajakohastatud 07/2016

Ajakohastatud 07/2016

Ökodisain

Tänapäeval eeldatakse tootekujundajatelt ja importijatelt oma panuse andmist energiatarbimise vähendamisse ning energiatõhususe poole püüdlemist nende majandustegevuse kõigis etappides. Ökodisain on keskkonnale abiks, muutes tooted arukamaks Ökodisaini brošüür 2012 English [2 MB]

Ökodisaini nõuded:

 • võetakse vastu tootepõhiselt;
 • kehtestavad toote toimivuse miinimumnõuded toote keskkonnamõju vähendamiseks;
 • kehtivad kõigi ELis müüdavate toodete suhtes;
 • põhinevad kogu toote olelusringi (disain, tootmine, turustamine ja kasutusest kõrvaldamine) jooksul põhjustatud keskkonnamõjul.

Kui toodate või impordite

 • energiat tarbivaid tooteid, mis kasutavad, tekitavad, kannavad üle või mõõdavad energiat (elekter, gaas, fossiilkütus). Energiat tarbivateks toodeteks on katlad, arvutid, televiisorid, transformaatorid, tööstusventilaatorid, tööstuslikud ahjud jne.
 • energiamõjuga tooteid, mis ise ei kasuta energiat, kuid saavad aidata kaasa energia säästmisele. Energiamõjuga toodeteks on aknad, isolatsioon, vannitoaseadmed (dušiotsikud, kraanid) jne.

...peate järgima direktiivi 2009/125/EÜ energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete kohta („ökodisaini direktiiv") ja selle rakendusmeetmeid pdf English .

Ökodisaini direktiivi ei kohaldata otseselt ettevõtjate suhtes, kuid sellega nõutakse, et ELi liikmesriikide valitsused tagaksid, et nende siseriiklikud õigusaktid oleksid asjaomase direktiiviga kooskõlas. Samas aga kohaldatakse rakendusmeetmeid otseselt kõigis ELi liikmesriikides ja seega ka kõigi ELi ettevõtjate suhtes.

Ühtlustatud standardid

Tooted, mis vastavad Euroopa standardiorganisatsioonide ( CENELEC English ja CEN English ) poolt vastu võetud standarditele, on eeldatavalt kooskõlas rakendusmeetmetega hõlmatud nõuetega. ELi ühtlustatud standarditele hakatakse järk-järgult viitama Euroopa Liidu Teatajas, et toetada seni vastuvõetud ökodisaini meetmeid.

Kahte liiki nõuded:

 • spetsiifilised, millega määratakse kindlaks piirväärtused (maksimaalne energiatarbimine, minimaalsed ringlussevõetava materjali kogused jne);
 • üldised, millega ei kehtestata piirväärtusi, kuid millega võidakse nõuda, et:
  • teie toode oleks „energiatõhus" või „ringlussevõetav";
  • te esitaksite teavet selle kohta, kuidas teie toodet kasutada ja hooldada selliselt, et vähendada mõju keskkonnale;
  • viite läbi toote olelusringi hindamise, et teha kindlaks alternatiivsed disainivõimalused ja lahendused toote täiustamiseks.

Praktikas viib uue miinimumnõude kehtestamine kõigi nõuetele mittevastavate toodete müügi keelustamiseni ELi 28 liikmesriigis. Näide: hõõglambid, mis alates 2009. aastast järk-järgult turult eemaldati.

Millised tooted peavad vastama ökodisaini nõuetele?

Alates 2012. aasta lõpust on olemas meetmed järgmiste toodete suhtes:

Välistoiteallikad

 • Elektrienergia tarbimine koormamata seisundis
 • Tööseisundi keskmine kasutegur

Köögiseadmed

 • Pliidid
 • Külmikud
 • Sügavkülmikud
 • Nõudepesumasinad

Kodumasinad

 • Pesumasinad
 • Pesukuivatid
 • Tolmuimejad
 • Arvutid
 • Televiisorid

Kütte- ja jahutusseadmed

 • Soojendid
 • Boilerid (veesoojendid)
 • Kuumaveesalvestid
 • Kliimaseadmed
 • Ventilaatorid
 • Tööstusventilaatorid

Elektrienergia tarbimine

 • Ooteseisundis ning väljalülitatud seisundis kodu- ja kontoriseadmed

Kodu- ja teenindussektori valgustustooted

 • Suundvalguslambid ja suunamata valgusvooga lambid
 • Valgusdioodid ja nendega seotud seadmed
 • Luminofoorlambid (sisseehitatud liiteseadiseta)
 • Suure valgustugevusega lahenduslambid
 • Liiteseadised ja valgustid, mis töötavad nimetatud lampidega

Samuti

 • Veepumbad
 • Kujutisseadmed
 • Elektrimootorid
 • Lihtsad digimuundurid
 • Ringluspumbad

Kuumaveekatlad kuuluvad direktiivi 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde pdf English (nimivõimsusega 4 kW–400kW) efektiivsusnõuete kohta reguleerimisalasse.

Ökodisaini direktiivi ei kohaldata inimesi või kaupu vedavate transpordivahendite (sõidukid) suhtes.

 

Ökodisaini direktiiv - tooted, mille puhul kohaldatakse rakendusmeetmeid pdf English [159 KB]

Rohkem bürokraatiat ja õigusakte?

Direktiiviga nähakse ette võimalus seada prioriteediks eneseregulatsioonil põhinevad algatused, kui nendega saab täita asjaomaseid poliitikaeesmärke kiiremini või vähemate kuludega kui kohustuslike nõuetega.

Viited

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega