Poslední kontrola: 07/06/2019

Pracovní místa ve veřejném sektoru

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Jste-li státním příslušníkem některé ze zemí EU, máte právo pracovat v jiné členské zemi i ve veřejném sektoru (např. ve státním podniku, státní správě či orgánech veřejné správy).

Jste-li občanem Chorvatska, mohou se na vás při zaměstnávání v některých zemích EU vztahovat určitá dočasná omezení.

Členské státy mohou určité pracovní pozice dávat k dispozici pouze svým vlastním občanům. Učinit tak ovšem mohou pouze v případě, že se jedná o:

Jedná se zpravidla o pozice v diplomatické službě, ozbrojených silách, u policie či bezpečnostních jednotek, v soudní nebo daňové správě. Nicméně pokud daná pozice výkon veřejné moci nezahrnuje, musí být umožněno občanům ostatních členských zemí, aby se o ni mohli také ucházet. Například administrativní či technické pozice, v jejichž popisu práce výkon veřejné moci nefiguruje, nesmějí být vyhrazeny pouze pro státní příslušníky dané země.

K získání práce ve veřejném sektoru budete potřebovat uznání vaší kvalifikace ze strany veřejných orgánů země, kde chcete pracovat.

Hostitelská země nesmí vaši odbornou praxi podhodnocovat pouze z toho důvodu, že jste ji získali v jiné členské zemi. To platí zejména:

Ukázkový příběh

Pracovní zkušenost v EU se počítá

Elisa je z Francie. Po 10 letech své učitelské praxe se rozhodla odstěhovat do Itálie. Italské úřady sice uznaly její pedagogické vzdělání, nicméně v případě její desetileté praxe v oboru tomu tak již nebylo. Ocitla se proto na pozici začínající učitelky, což mělo vliv na její služební postavení a výši platu.

Jestliže se plat a služební postavení učitelů v Itálii odvíjí od počtu let v oboru, jsou italské úřady povinny Elisinu odbornou praxi z jiné členské země uznat.

Více informací:

Uznávání odborných kvalifikací

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: