Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 21/03/2017

Pracovní místa ve veřejném sektoru

Jste-li státním příslušníkem některé ze zemí EU, máte právo pracovat v jiné členské zemi i ve veřejném sektoru (např. ve státním podniku, státní správě či orgánech veřejné správy).

Jste-li občanem Chorvatska, mohou se na vás při zaměstnávání v některých zemích EU vztahovat určitá dočasná omezení.

Členské státy mohou určité pracovní pozice dávat k dispozici pouze svým vlastním občanům. Učinit tak ovšem mohou pouze v případě, že se jedná o:

  • výkon veřejné moci
  • ochranu veřejného zájmu dané země.

Jedná se zpravidla o pozice v diplomatické službě, ozbrojených silách, u policie či bezpečnostních jednotek, v soudní nebo daňové správě. Nicméně pokud daná pozice výkon veřejné moci nezahrnuje, musí být umožněno občanům ostatních členských zemí, aby se o ni mohli také ucházet. Například administrativní či technické pozice, v jejichž popisu práce výkon veřejné moci nefiguruje, nesmějí být vyhrazeny pouze pro státní příslušníky dané země.

K získání práce ve veřejném sektoru budete potřebovat uznání vaší kvalifikace ze strany veřejných orgánů země, kde chcete pracovat.

Hostitelská země nesmí vaši odbornou praxi podhodnocovat pouze z toho důvodu, že jste ji získali v jiné členské zemi. To platí zejména:

  • při posuzování toho, o která místa se můžete ucházet (např. pokud možnost účastnit se výběrového řízení záleží na délce služby či odborné praxe)
  • při určování výše platu, služebního postavení či jiných podmínek.

Ukázkový příběh

Pracovní zkušenost v EU se počítá

Elisa je z Francie. Po 10 letech své učitelské praxe se rozhodla odstěhovat do Itálie. Italské úřady sice uznaly její pedagogické vzdělání, nicméně v případě její desetileté praxe v oboru tomu tak již nebylo. Ocitla se proto na pozici začínající učitelky, což mělo vliv na její služební postavení a výši platu.

Jestliže se plat a služební postavení učitelů v Itálii odvíjí od počtu let v oboru, jsou italské úřady povinny Elisinu odbornou praxi z jiné členské země uznat.

Více informací:

Uznávání odborných kvalifikací

Právní předpisy EU
  • Pracovní dokument útvarů Komise "Volný pohyb pracovníků ve veřejném sektoru" English
Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství