Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 12/02/2020

Výměna řidičského průkazu a jeho uznání v zemích EU – Česko

Týká se vás brexit?

Platnost řidičského průkazu v České republice

Platnost řidičského průkazu vydaného v ČR je 10 let.

Od 19. ledna 2013 vydává Česká republika rovněž řidičské průkazy s dobou platnosti 5 let, pokud průkaz také osvědčuje kategorii C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E. U ostatních kategorií AM, A1, A2, A, B1, B, B + E a T se řidičský průkaz vydává na dobu 10 let.

Řidičské průkazy pro seniory platí stejnou dobu, ale jejich držitelé musí podstoupit lékařskou prohlídku 6 měsíců před dosažením 65 a 68 let věku (nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin). Následně musí na lékařské prohlídky chodit každé dva roky.

Pokud vám byl v jiné zemi EU vydán řidičský průkaz s neomezenou platností, nebudete si jej muset po přestěhování do ČR obnovovat.

Uznávání a výměna řidičských průkazů vydaných v zemích mimo EU

Pokud jste na území České republiky přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než jeden rok, budete si muset nechat svůj průkaz vydaný v zemi mimo EU vyměnit do 3 měsíců po přestěhování.

Výměna řidičského průkazu vydaného v zemi mimo EU:

  1. Navštivte příslušný obecní úřad podle místa obvyklého bydliště nebo místa studia v České republice.
  2. Vezměte si s sebou tyto dokumenty:
  • platný doklad totožnosti spolu s povolením k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 1 rok
  • svůj dosavadní řidičský průkaz
  • jednu fotografii o velikosti 35 x 45 mm (typ cestovní pas).

Pokud jste už dříve v jiné zemi EU vyměnili svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit i v České republice.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: