Available languages:

Senast kontrollerat : 28/09/2017

Tjänstebil – Finland

I Finland finns inget undantag från registreringskravet för tjänstebilar. Hur länge du kan använda ett fordon som har registrerats i ett annat EES-land utan att registrera det i Finland beror på var du är stadigvarande bosatt, om fordonet omfattas av bilskatt (42 §), vilken fordonskategori det tillhör (43 §) och i vilket land det företag som äger fordonet har sin hemvist eller är etablerat (44 §).

Läs mer i förordningen om registrering av fordon: 42 §, 43 § och 44 §

Använda tjänstebilen privat

Om du eller din familj använder ett motorfordon som arbetsgivaren ställt till förfogande (t.ex. en bil eller en minibuss) betraktas det som en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas på samma sätt som din löneinkomst.

Bilförmånen kan vara en fri bilförmån eller förmån att använda bilen. Fri bilförmån innebär att arbetsgivaren betalar alla kostnader för bilen. Förmån att använda bilen betyder att du minst måste betala bränslekostnaderna och att kostnaderna ska betalas till någon annan än din arbetsgivare.

Skatteförvaltningen kan höja bilförmånens värde om du kör bilen privat mer än 18 000 km om året.

Läs mer på finska skatteförvaltningens webbplats

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: