Available languages:

Senast kontrollerat: 26/04/2017

Kommunalval – Sverige

Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Vid dessa val tas personerna automatiskt upp i röstlängden.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

För att kunna bli vald gäller samma krav som för rösträtt.

Det finns inget tvång att rösta.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: