Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 26/04/2017

Kommunalval – Sverige

Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Vid dessa val tas personerna automatiskt upp i röstlängden.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare som fyllt 18 år och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

För att kunna bli vald gäller samma krav som för rösträtt.

Det finns inget tvång att rösta.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Läs mer på huvudsidan
Kommunalval
Offentliga samråd
  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
  Fråga myndigheterna
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd