Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 26/04/2017

Kommunalval – Finland

Utländska EU-medborgare anmäls automatiskt till rösträttsregistret för kommunalval när de flyttar till Finland.

Alla medborgare i EU, Island och Norge som är minst 18 år på valdagen och är skrivna i den aktuella kommunen senast den femtioförsta dagen före valdagen har rätt att rösta i kommunalvalen.

Andra utländska medborgare som uppfyller villkoren ovan får också rösta i kommunval om de på valdagen har bott i en finsk kommun i minst två år.

Valbar till kommunfullmäktige är en person som

 1. har kommunen som hemkommun
 2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
 3. inte står under förmyndarskap.

Valbarhet och kandidatuppställning

Det är frivilligt att rösta.

Utländska EU-medborgare får bli borgmästare eller sitta i kommunstyrelsen.

Läs mer på huvudsidan
Kommunalval
Offentliga samråd
  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
  Fråga myndigheterna
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd