Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 07/03/2017

Εκλογές στη χώρα καταγωγής – Κύπρος

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα από το εξωτερικό σε όλες τις εκλογές που διενεργούνται στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Για να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα από το εξωτερικό στις εκλογές που διενεργούνται στη χώρα καταγωγής τους, οι Κύπριοι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω διαδικασίες:

  • Για να ψηφίζουν: να υποβάλλουν δήλωση ότι ενδιαφέρονται να ψηφίσουν σε ένα εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό.
  • Για να θέτουν υποψηφιότητα: να καταθέτουν αυτοπροσώπως την υποψηφιότητά τους στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Εκλογές στη χώρα καταγωγής
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές