Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 16/11/2017

Europa-Parlamentsvalget

Hvis du som EU-borger bor i et andet EU-land, har du ret til at stemme og stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i det land.

Først skal du på valglisten

Hvis du gerne vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, skal du give udtryk for det og anmode om at komme på valglisten i landet.

Find ud af, hvor og hvordan du kan lade dig registrere i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Når du registrerer dig som vælger til Europa-Parlamentsvalget, skal du også skrive under på, at du kun vil stemme én gang i det samme valg.

Betingelser for at stemme

Som EU-borger stemmer du på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at have stemmeret, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan deltage i Europa-Parlamentsvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Stemmepligt

Hvis det er obligatorisk at stemme til Europa-Parlamentsvalget i dit værtsland, og du efter din registrering i landet blev sat på en valgliste, har du pligt til at stemme - ligesom landets egne statsborgere.

Det er obligatorisk at stemme i følgende lande: Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Hvis du selv vil stille op

Når du stiller op til Europa-Parlamentsvalg, skal du skrive under på, at der ikke er noget til hinder for, at du kan stille op, og at du ikke stiller op i noget andet EU-land.

Til Europa-Parlamentsvalg kan du kun stemme og stille op i ét land.

Hvis du vælger at deltage i valget i det land, hvor du bor, kan du altså ikke også gøre det i dit hjemland.

Betingelser for at stille op

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at kunne stille op til EU-valg, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Mere om at stemme og stille op til valg i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning