Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo Unii k pobytu v jiné zemi EU – Česko

Rodinní příslušníci občana EU, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, mají v České republice povinnost zažádat o povolení k přechodnému pobytuen, přesáhne-li jejich pobyt na území tohoto státu 3 měsíce. Žádost mohou podat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republikyen.

K žádosti musí předložit:

Pokud s vámi (coby s občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska) váš rodinný příslušník ze země mimo EU v České republice nebydlí, vztahují se na něho během pobytu stejné podmínky jako na jiné státní příslušníky nečlenských zemíen.

Osvědčení o registraci pobytu je platné po dobu maximálně 5 let.

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání pobytových karet:

Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky se mohou rodinní příslušníci občanů EU ucházet o vydání povolení k trvalému pobytuen.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: