Nazadnje pregledano: 14/10/2021

Kontakt

Službe za pomoč

Vprašanja o EU

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-poštaen

Informacijski centri po državahen

Nasveti glede vaših pravic / Reševanje težav z organi javne uprave

Tvoja Evropa – nasveti / Solvit

Pomoč in svetovanje za podjetja

Podporne storitve za podjetjaen

Potrošniška vprašanja

Mreža evropskih potrošniških centrov – mreža EPCOdpri na zunanji povezavi

Pravice potnikov

Pravice potnikov v letalskem prometuen

Pravice potnikov v železniškem prometuen

Težave z zavarovalnico ali banko v tujini

Zunajsodne pritožbe glede zavarovalnice ali banke

Pravice iz dela in socialne varnosti

Evropski zaposlitveni svetovalecOdpri na zunanji povezavi

Pristojni oddelek

Evropska komisija
GD Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Načrtovanje, finance in podatki

Podatki in znanje za politiko, podjetja in ljudi
B-1049 Bruselj
BELGIJA