Sti

Senest tjekket 16/07/2018

CE-mærkning

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Mange produkter kræver CE-mærkning, før de kan sælges i EØS (EU samt Island, Liechtenstein og Norge). CE-mærkningen beviser, at dit produkt er blevet vurderet og opfylder EU's bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Mærkningen gælder for produkter, der fremstilles både i og uden for EØS, og som skal markedsføres i EØS.

CE-mærkning gælder kun produkter, der er omfattet af EU-specifikationer.

Hvis du vil have CE-mærkning på dit produkt, skal du udarbejde teknisk dokumentation, der viser, at dit produkt opfylder alle EU's krav. Som producent har du selv ansvaret for at vurdere overensstemmelsen med alle krav. Når dit produkt er forsynet med CE-mærkning, kan du blive bedt om at forsyne dine forhandlere og/eller importører med al nødvendig dokumentation om CE-mærkning.

Sådan får du adgang til CE-mærket

Som producentEnglish skal du igennem følgende trin:

1. Hvilke EU-krav er dit produkt omfattet af?

EU's krav er fastsat i direktiver, som dækker forskellige produkter eller produktsektorerEnglish, f.eks.:

  • Legetøj
  • Elektrisk udstyr
  • Maskiner
  • Medicinsk udstyr
  • Elevatorer
  • Personlige værnemidler

Disse direktiver fastsætter de væsentlige krav, som produkter skal opfylde.

2. Opfylder dit produkt de specifikke krav?

Det er op til dig at sørge for, at dit produkt opfylder alle retlige EU-krav. Hvis der findes harmoniserede europæiske standarderEnglish for dit produkt, og du følger dem i produktionsprocessen, vil dit produkt formodes at overholde kravene i de relevante EU-direktiver.

Det er frivilligt at bruge standarderne. Du er ikke forpligtet til det. Du kan også vælge andre tekniske løsninger for at opfylde de grundlæggende krav i det relevante direktiv.

3. Tjek, om dit produkt skal testes af et bemyndiget organ

For nogle produkter skal særlige overensstemmelsesmyndigheder ("bemyndigede organer") kontrollere, at produktet opfylder de specifikke tekniske krav. Dette er ikke obligatorisk for alle produkter. Brug "Nando"-databasenEnglish til at finde ud af, hvilket bemyndiget organ du skal kontakte.

4. Test dit produkt

Hvis dit produkt ikke skal kontrolleres af et uafhængigt organ, er det op til dig at tjekke, at det overholder de tekniske krav. Det omfatter vurdering af og dokumentation for de potentielle risici, der er ved at anvende produktet.

5. Udarbejd det tekniske dossier

Dit tekniske dossier bør indeholde alle dokumenter, der viser, at dit produkt opfylder de tekniske krav.

6. Anbring CE-mærkningen, og lav et udkast til en overensstemmelseserklæring

Til sidst kan du sætte CE-mærkningen på dit produkt. Dette mærke skal være synligt, let læseligt og må ikke kunne fjernes. Hvis du skulle inddrage et bemyndiget organ i trin 3, skal du også anbringe denne myndigheds identifikationsnummer på produktet. Du skal også udarbejde og undertegne en EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at dit produkt opfylder alle retlige krav.

Importører

Hvor producenter har ansvaret for produktoverensstemmelsen og CE-mærkningen, skal du som importørEnglish sikre, at de produkter, du markedsfører, overholder de gældende krav og ikke udgør en risiko for de europæiske borgere. Du skal kontrollere, at producenten uden for EU har truffet de fornødne foranstaltninger og kan stille dokumentation herfor til rådighed.

Distributører

Som distributørEnglish skal du have et grundlæggende kendskab til de retlige krav – herunder, hvilke produkter der skal være forsynet med CE-mærkning, og hvilken dokumentation de skal ledsages af – og være i stand til at identificere produkter, der tydeligvis ikke er i overensstemmelse med kravene. Du skal også kunne bevise over for de nationale myndigheder, at du har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed, og have producentens eller importørens ord på, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger. Desuden skal du kunne bistå de nationale myndigheder i deres arbejde for at få den fornødne dokumentation.

Se også:

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning For at hjælpe din lokale rådgiver med at svare korrekt og hurtigst muligt beder vi dig give os så meget information som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.

Hjælp og rådgivning

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.