Последна проверка: 11/07/2019

Равно третиране и свободно движение

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Работници от други страни от ЕС — равно третиране без разрешително за работа

Като работодател имате право да наемате служители от всяка страна от ЕС. Трябва да третирате търсещите работа от други страни по същия начин като кандидатите от вашата собствена страна. По време на подбора не можете да налагате дискриминационни критерии, например въз основа на националността. Освен това трябва да предоставите на гражданите от други страни от ЕС същите условия на работа (заплащане, платен годишен отпуск и др.) като на гражданите на вашата страна. Търсещите работа от ЕС не се нуждаят от разрешително за работа, за да работят в друга страна от Съюза.

Възможно е гражданите на Хърватия все още да се нуждаят от разрешително за работа в Австрия, а някои граждани на Съюза може да се нуждаят от разрешително, за да бъдат наети на работа в Хърватия. Научете повече за разрешителните за работа в ЕС.

Можете да поискате от кандидатите от други страни да демонстрират езикови умения, но нивото на познания трябва да отговаря на това, което се изисква за позицията.

Също така законът забранява дискриминацията въз основа на:

Можете да получите помощ при набирането на персонал от ЕС от EURES - европейския портал за заетост.

Ако предприятието ви се намира в граничен регион, EURES може също да ви посъветва как да подходите от административна гледна точка към работещите за вас, които пътуват до работното място от съседна страна.

Признаване на квалификации

Когато наемате служители за регулирана професия във вашата странаen и получавате кандидатури от хора, придобили квалификациите си в друга страна от ЕС, те трябва да поискат от компетентен орган във вашата страна да признае техните професионални квалификацииen и/или стаж. Имайте предвид, че има специфични правила на ЕС за някои сектори (адвокати, пилоти, ръководители на полети и др.) за признаване на професионални квалификации, придобити в различна страна от ЕС.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: