Sti

Opdateret : 21/09/2016

vehicles

Indregistrering af biler og afgifter

Midlertidigt ophold

Hvis du beholder din sædvanlige bopæl i dit eget EU-land, men opholder dig i et andet EU-land i under 6 måneder, behøver du ikke lade din bil indregistrere eller betale registreringsafgift der. Bilen er fortsat indregistreret i dit bopælsland. Det kan dog være nødvendigt at betale andre afgifter i forbindelse med at bruge din bil i landet (vægtafgift).

Hvis du opholder dig i et andet EU-land i under 6 måneder og ikke har indregistreret din bil der, må du ikke låne eller leje din bil ud til en indbygger i landet, og han/hun må kun køre din bil, hvis du også sidder i den.

Derimod må du godt låne din bil ud til venner eller familiemedlemmer, der er på besøg, hvis de ikke bor i dit nye land.

Hvis du har planer om at blive i et andet land i over 6 måneder, skal du normalt ændre din bopæl til dette land, og du skal indregistrere din bil der med det samme.

Når du flytter til udlandet

Hvis du flytter til et andet EU-land (og du har planer om at blive der i over 6 måneder) og tager din bil med, skal du lade den indregistrere og betale eventuelle gebyrer og afgifter i det nye land.

Du skal indregistrere din bil hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for 6 måneder, efter du er ankommet. Du bør også tjekke, hvilke dokumenter og formaliteter der kræves som bevis, når du indregistrerer din bil.

I nogle lande kan du være berettiget til en afgiftsfritagelse, når din bil skal indregistreres i forbindelse med flytning til et andet EU-land, hvis du opfylder de relevante betingelser og frister. Før du flytter til det nye land, bør du tjekke de gældende nationale regler.

Eksempel

Kend reglerne på forhånd og spar penge!

Christina fra Spanien fandt arbejde i Portugal og flyttede dertil. Hun kendte ikke til fristen på 6 måneder og prøvede først at få sin bil indregistreret efter 8 måneder i Portugal.

Hun fik at vide, at hvis hun havde ladet bilen indregistrere tidligere, skulle hun ikke have betalt indregistreringsafgift. I Portugal gælder det også, at nedtællingen til fristen begynder, når man forlader sit hjemland, ikke når man ankommer.

 

Undtagelser fra obligatorisk indregistrering efter 6 måneder

Studerende

Hvis du opholder dig i et land, og den eneste grund til opholdet er, at du studerer der, kan du køre rundt i din bil uden at lade den indregistrere eller betale afgifter på stedet – så længe du er indskrevet på en læreanstalt i landet. Men hvis du begynder at arbejde, mens du er studerende i landet, skal du lade din bil indregistrere der.

Før du forlader dit hjemland, bør du tjekke de gældende regler i det land, hvor du har tænkt dig at studere , om du skal gennem administrative formaliteter (i visse lande skal du f.eks. have et bevis fra universitetet/skolen osv., som du skal have med, når du kører bil) eller opfylde særlige betingelser, så du undgår problemer med politikontroller.

Der gælder særlige regler i Danmark: Hvis du er studerende fra EU, skal du lade din bil indregistrere, medmindre du bor der i under 365 dage i løbet af 2 år. I så fald kan du søge de danske myndigheder om tilladelse til at køre i din bil, som er indregistreret i et andet EU-land.

Eksempel

Mathieu er franskmand og bor i Belgien, hvor han er i gang med en toårig universitetsuddannelse. Mathieus bil blev beskadiget, så han gik til politiet for at få en rapport til sit forsikringsselskab. Da politiet opdagede, at Mathieu havde boet i Belgien i over et år uden at have fået sin bil indregistreret, fortalte de ham, at situationen var ulovlig, og at han ville få en bøde.

Mathieu kunne bevise, at han var optaget på Antwerpens universitet, og som studerende fra et andet EU-land skulle han derfor ikke betale bil- eller vejafgift i Belgien.

Grænsearbejdere

Du er grænsearbejder (ansat eller selvstændig), hvis du arbejder på den ene side af en landegrænse, men bor på den anden side og tager hjem mindst en gang om ugen.

Hvis du bruger din egen bil til at pendle mellem dit bopælsland og det land, hvor du arbejder, skal du indregistrere den og betale de nødvendige afgifter i det land, hvor du bor – ikke der, hvor du arbejder.

Hvis har en firmabil (der er indregistreret i land, hvor du arbejder), kan du benytte den privat i dit bopælsland uden at skulle indregistrere den der. Det vil sige, at du vil køre i en bil med udenlandske nummerplader i det land, du bor i. Det kan skabe problemer for det lokale politi, som skal kontrollere, at personer, der hører under deres jurisdiktion, har betalt indregistreringsafgifter for deres bil i landet.

Hvis du får problemer, kan du altid kontakte vores hjælpetjenester.

Eksempel

Kiril bor i Bulgarien og arbejder i Grækenland for et græsk firma. Han kører i en firmabil – der er indregistreret i Grækenland – som han også bruger privat i Bulgarien.

Han blev en gang standset af det bulgarske politi og fik en bøde, fordi bilen ikke var indregistreret i Bulgarien. Kiril forklarede, at vandrende arbejdstagere har ret til at bruge firmabilen privat i deres hjemland, men politiet kendte ikke til denne rettighed og gav ham alligevel en bøde. Kiril klagede over denne beslutning, og til sidst blev bøden trukket tilbage.

Selvstændige grænsearbejdere

Hvis du er selvstændig og bor i land A, men arbejder i land B, kan du benytte din firmabil i land A, uden at du behøver at indregistrere den i landet, hvis:

  • bilen blev købt i dit firmas navn
  • du bruger den i land A, mest på arbejde, og kun lejlighedsvis til private formål
  • dit firma er juridisk hjemmehørende i et andet land.

Bemærk, at en firmabil skal være købt i firmaets navn. (hvis du kører i en bil, der er købt i dit eget navn, skal du indregistrere den i dit bopælsland)

Hvis du får problemer, kan du altid kontakte vores hjælpetjenester.

Eksempel

For et år siden flyttede Jacob til Holland, men han har stadig sin tandlægeklinik i Belgien. Ved en rutinekontrol på vejen fandt det hollandske politi ud af, at han boede i Holland. De gav ham en bøde og fortalte, at han skulle lade sin bil indregistrere i Holland.

Jacob klagede over politiets afgørelse og forklarede, at bilen netop var købt til hans arbejde (det kunne han bevise ved at fremlægge fakturaer) og var indregistreret i Belgien i hans firmas navn. Desuden bruger han mest sin bil til arbejdsformål i Holland.

Da de hollandske myndigheder havde tjekket dokumenterne, blev bøden trukket tilbage.

 

Du kan få mere at vide om indregistrering af biler og relevante afgifter samt links til de nationale myndigheders websites her:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning