Sti

Kender du dine EU-rettigheder? Test din viden i vores quiz.

Opdateret : 04/05/2015

vehicles

Indregistrering af biler og afgifter

Midlertidige ophold

Hvis du beholder din normale bopæl i dit hjemland og blot opholder dig i et andet EU-land i mindre end 6 måneder, behøver du ikke at indregistrere din bil eller betale afgifter i landet - bilen er fortsat indregistreret i dit hjemland.

Hvis du opholder dig i et andet EU-land i mindre end 6 måneder og ikke har indregistreret din bil i landet, må du ikke låne eller leje din bil ud til en person, der bor i landet. Vedkommende må kun køre din bil, hvis du er med.

Du kan dog godt låne din bil ud til familie og venner, der kommer på besøg - medmindre de er bosat i det nye land.

Hvis du opholder dig i et andet land i mere end 6 måneder, skal du normalt flytte din adresse til landet, og du skal indregistrere din bil dér.

Ophold på over 6 måneder

Hvis du flytter til et andet EU-land og tager din bil med dig, skal du indregistrere den og betale afgifter i det nye land.

Du skal normalt indregistrere din bil i løbet af 6 måneder. Inden afrejsen skal du spørge myndighederne i det nye land, hvornår tidsrummet starter - fra det øjeblik, du forlader dit hjemland, eller fra det øjeblik, hvor du ankommer i det nye land. Du skal også spørge, hvilke dokumenter du skal bruge som dokumentation.

Nogle EU-lande kræver, at du skal indregistrere din bil i løbet af 6 måneder efter din ankomst til landet. Inden du flytter til at andet land, skal du spørge landets myndigheder, om der gælder kortere perioder dér.

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

 

I nogle lande kan du have ret til en fritagelse for registreringsafgiften, når du kommer fra et andet EU-land, hvis du opfylder bestemte vilkår og overholder fristerne. Inden du flytter til det nye land, skal du kontakte de nationale myndigheder.

Sagseksempel

Spar penge ved at kende reglerne på forhånd!

Cristina fra Spanien fandt et job i Portugal og flyttede dertil. Uden at kende til fristen på 6 måneder ville hun efter 8 måneder indregistrere sin bil i Portugal.

Hun fik så at vide, at hvis hun havde indregistreret sin bil tidligere, skulle hun ikke have betalt registreringsafgift. Desuden løber fristen i Portugal fra det øjeblik, du forlader dit hjemland, ikke fra det øjeblik, du ankommer.

Undtagelser fra den obligatoriske indregistrering efter 6 måneder

Studerende/skoleelever

Hvis du opholder dig i et andet land for at læse, kan du køre i din bil uden at skulle indregistrere den eller betale afgifter i landet - så længe du er tilmeldt en uddannelsesinstitution dér.

Denne undtagelse for studerende gælder ikke i Danmark.

Sagseksempel

Mathieu er fra Frankrig, men bor i Belgien, hvor han følger et toårigt uddannelsesforløb. Hans bil fik en skade, så han gik til politiet for at få en politianmeldelse til forsikringsselskabet. Da politiet opdagede, at Mathieu havde boet i Belgien i over et år uden at indregistrere sin bil i landet, fortalte de ham, at det var ulovligt, og at han ville få en bøde.

Mathieu kunne bevise, at han var tilmeldt Antwerpens Universitet og derfor, som studerende fra et andet EU-land, ikke skulle betale registrerings- eller ejerafgift i Belgien.

Grænsearbejdere

Du er grænsearbejder (lønmodtager eller selvstændig), hvis du arbejder på den ene side af grænsen, men bor på den anden og vender hjem mindst én gang om ugen.

Hvis du bruger din egen bil til at pendle mellem dit bopælsland og det land, hvor du arbejder, skal du indregistrere den og betale de nødvendige afgifter i det land, hvor du bor - ikke der, hvor du arbejder.

Hvis du kører i en firmabil (indregistreret i det land, hvor du arbejder), kan du bruge den til privatkørsel i det land, du bor i, uden at skulle indregistrere den dér. Det vil sige, at du vil køre i en bil med udenlandske nummerplader i det land, du bor i. Det kan skabe problemer for det lokale politi, som skal kontrollere, at borgere, der hører under deres jurisdiktion, har betalt registreringsafgift for deres bil i landet.

Hvis du får problemer, kan du altid kontakte vores hjælpetjenester.

Sagseksempel

Kiril bor i Bulgarien og arbejder i Grækenland for et græsk firma. Han har en firmabil - indregistreret i Grækenland - som han også bruger privat i Bulgarien.

Han blev engang standset af det bulgarske politi og fik en bøde, fordi bilen ikke var indregistreret i Bulgarien. Kiril forklarede, at grænsearbejdere har ret til at bruge deres firmabil privat i deres hjemland, men politiet havde ikke hørt om denne ret og udskrev bøden alligevel. Kiril klagede over denne beslutning, og til sidst blev bøden trukket tilbage.

Selvstændige grænsearbejdere

Hvis du er selvstændig og bor i land A, men arbejder i land B, kan du benytte din firmabil i land A, uden at du behøver at indregistrere den i landet, hvis:

  • bilen blev købt i dit firmas navn
  • du hovedsagelig bruger den på dit arbejde i land A og kun indimellem til privatkørsel
  • dit firma er juridisk hjemmehørende i et andet land.

Du skal være opmærksom på, at en firmabil skal være købt i firmaets navn. Hvis du kører i en bil, der er købt i dit eget navn, skal du indregistrere den i dit bopælsland.

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning