Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 09/06/2015

vehicles

Platnost řidičských průkazů v EU

O co se ve vašem případě jedná?
Žiji v zahraničí

Počínaje 19. lednem 2013 musí mít všechny nové řidičské průkazy vydané v zemích EU podobu umělohmotné karty podobné té kreditní, mít standardní evropský formát a přísnější bezpečnostní prvky.

Stávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor v době obnovení nebo nejpozději v roce 2033.

Další informace

Platnost v zemích EU

Řidičské průkazy v EU

Než se přestěhujete do zahraničí, přesvědčte se, zda nevypršela platnost vašeho řidičského průkazu.

Prozatímní průkaz nebo potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi, vám v jiné zemi EU neuznají.

Jestliže se přestěhujete do jiné země, můžete tam se svým

řidičským průkazem řídit tak dlouho, dokud neskončí jeho platnost.

Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.

Nejpozději do roku 2033 musí země EU zajistit, aby všechny řidičské průkazy v oběhu měly nový standardní evropský formát.

Pokud vám byl vydán průkaz s neomezenou platností, příslušný úřad v zemi vašeho trvalého pobytu vás vyrozumí, kdy si jej můžete vyměnit za nový, který bude odpovídat evropskému vzoru.

Výměna řidičského průkazu

Váš řidičský průkaz vám může vyměnit nebo vám vystavit nový pouze příslušný úřad země, kde máte trvalé bydliště.

Tam vám řidičský průkaz vymění za místní vzor. Budou se pak na vás vztahovat stejná pravidla ohledně doby platnosti průkazu či lékařských prohlídek jako na občany dané země.

Vydání řidičského průkazu EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud vám v zemi, kde nyní bydlíte, vydali řidičský průkaz EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii a vy se chcete přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán (to závisí na rozhodnutí každé země).

Budete se muset obrátit na příslušný orgán cílové země a zjistit, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Na vašem novém řidičském průkazu EU, který jste obdrželi po odevzdání původního průkazu, by měl být uveden kód, jenž označuje zemi, která váš původní průkaz vydala (například: 70.0123456789.NL).

Typická situace

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S tímto průkazem může řídit kdekoli v Unii. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Pokud v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Jsem turista

Počínaje 19. lednem 2013 musí mít všechny nové řidičské průkazy vydané v zemích EU podobu umělohmotné karty podobné té kreditní, mít standardní evropský formát a přísnější bezpečnostní prvky.

Stávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor v době obnovení nebo nejpozději v roce 2033.

Další informace

Před odjezdem se přesvědčte, zda nevypršela platnost vašeho řidičského průkazu. V zahraničí nemůžete řídit pouze s prozatímním průkazem nebo dočasným potvrzením.

Řidičské průkazy v EU

Pokud byl váš průkaz vydán v zemi EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.

Vydání řidičského průkazu EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud jste v zemi, kde máte trvalé bydliště, vyměnili svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Řidičské průkazy vydané v zemích mimo EU

Pokud chcete v Unii řídit s řidičským průkazem vydaným v zemi mimo EU, obraťte se na příslušný úřad země, kterou plánujete navštívit, nebo na své velvyslanectví či konzulát v dané zemi.

Typická situace

Nezletilí - Pozor na rozdílná věková omezení v jednotlivých zemích EU

Sofii je 14 a řidičský průkaz na její moped ji vydali v Itálii. Chtěla by na něm jezdit i v Belgii, kde je však minimální věková hranice pro řízení mopedu stanovena na 16 let.

Sofie proto bude muset ještě dva roky počkat. Až jí bude 16 let, bude její italský řidičský průkaz platný také v Belgii a ona tak bude moci moped používat bez toho, aby zde musela dělat zkoušky.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.