Forretninger
Senest tjekket: 27/03/2019

Anerkendelse og gyldighed af kørekort

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

EU-kørekort

Et kørekort, der er udstedt i et EU-land, gælder overalt i EU.  

Så du behøver normalt ikke at ombytte dit kørekort, hvis du flytter til et andet EU-land. Du kan køre i det nye land med dit nuværende kørekort, forudsat at:

Kategorierne AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE anerkendes også i andre EU-lande.

Tjek reglerne og undtagelserne om fornyelse og ombytning af kørekort, hvis du skal flytte til et andet EU-land.

Standardformat

Siden 2013 har alle kørekort, der udstedes i EU, haft samme standardformat – et plastikkort i kreditkortstørrelse med foto og forbedrede sikkerhedselementer.

Du kan stadig bruge dit gammeldags kort, men det vil blive udskiftet til det nye format, når du fornyer det (eller senest i 2033).

Hvis dit kørekort er gyldigt på livstid, bør du spørge de nationale myndigheder, hvornår det skal udskiftes med det nye standardkort.

Der findes over 110 typer af gyldige europæiske kørekort i EU.

Læs mere om din type kørekort – blandt andet udseendet, sikkerhedselementerne og de rettigheder og kategorier af køretøjer, det omfatter.

Gyldighed i de forskellige EU-lande

Når du kørekort udløber, skal du forny det i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl.

Dit nye kørekort kan have en anden gyldighedsperiode og vil være underlagt eventuelle begrænsninger og betingelser, som gælder i dit nye land.

10 år: Belgien, Bulgarien, Estland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn

15 år: Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Polen, Slovakiet, Tyskland og Østrig

Midlertidige kørekort

Midlertidige kørekort, internationale kørekort (eller andre certifikater udstedt i dit hjemland) reguleres ikke på EU-niveau og anerkendes ikke nødvendigvis i andre EU-lande.

Har du et midlertidigt kørekort, og skal du flytte til et andet EU-land? Spørg om reglerne hos kørekortmyndigheden i det land, du flytter til.

Anerkendelse af EU-kørekort udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort

Hvis du har et EU-kørekort, som er udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort, og du vil flytte til et andet EU-land med dit ombyttede kørekort, skal du være opmærksom på, at dit nye kørekort ikke nødvendigvis bliver anerkendt dér. Det er op til hvert enkelt EU-land.

Du skal spørge de lokale myndigheder i dit nye land, hvilke regler der gælder for anerkendelse af ikke-EU-kørekort.

Det EU-kørekort, du fik udstedt, da du afleverede dit ikke-EU-kørekort, skal være forsynet med en kode, der viser, hvilket land der oprindelig udstedte det (f.eks. 70.0123456789.NL).

Eksempel

Angeles fra Chile flyttede til Spanien for et par år siden. Spanien anerkender chilenske kørekort, så hun kunne ombytte sit kort til et spansk efter at have ordnet et par administrative formaliteter.

Med sit nye kørekort kan Angeles køre rundt i EU. Men hvis hun en dag flytter fra Spanien til et andet EU-land, skal hun undersøge, om myndighederne dér anerkender hendes spanske kørekort.

Hvis det nye land automatisk anerkender det oprindelige kørekort fra Chile, kan hun køre videre med sit ombyttede spanske kørekort. Ellers bliver hun nødt til at få sit chilenske kørekort formelt anerkendt eller ombyttet i det nye land.

Landespecifikke oplysninger

Tjek reglerne om anerkendelse og gyldighed af kørekort i det land, hvor du bor:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: