Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 07/02/2018

Защита на данните и неприкосновеност на личния живот

Събиране и обработване на лични данни

Благодарение на правилата на ЕС за защита на данните вашите лични данни могат да се обработват само при определени обстоятелства и при определени условия, като например:

 • ако дадете съгласието си (трябва да бъдете информиран, че данните ви се събират)
 • ако обработването на данните е необходимо за договор, кандидатстване за работа или за кредит
 • ако има правно задължение данните ви да бъдат обработвани
 • ако обработването е от ваш жизнен интерес, например ако лекар трябва да има достъп до личните ви медицински данни в случай на инцидент
 • ако обработването е нужно за извършване на задачи от обществен интерес или задачи на правителството, данъчните органи, полицията или други обществени органи

Личните данни за вашия расов или етнически произход, сексуална ориентация, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи или здравно състояние не могат да се обработват освен в специфични случаи (напр. когато сте дали изрично съгласие или когато обработването е необходимо поради важен обществен интерес, въз основа на европейското или националното право).

Тези правила се прилагат както за обществени, така и за частни органи.

Обработване на личните данни

Лицето или органът, който обработва вашите данни, се нарича „администратор на лични данни". Той трябва да спазва правилата на ЕС за обработване и съхраняване на вашите лични данни:

 • данните ви могат да се събират само за ясно определени законни цели
 • данните, които се изискват от вас, не могат да бъдат твърде много
 • данните, които ви определят като физическо лице (т.е. вашето име и данни за връзка) не могат да се пазят по-дълго от необходимото
 • трябва да можете да поправяте, премахвате или блокирате неточни данни за вас
 • вашите данни трябва да са защитени срещу случайни или неправомерни унищожаване, загуба, промяна или разкриване

Ако чувствителна лична информация бъде открадната, загубена или до нея има неправомерен достъп, което е известно като „нарушение на сигурността на личните данни", доставчикът трябва да съобщи за това на националния орган за защита на даннитеEnglish. Администраторът на лични данни трябва също да ви информира пряко, ако поради нарушението съществуват рискове, свързани с вашите лични данни или личен живот.

Вашият личен живот при електронните комуникации (интернет и мобилни телефонни мрежи)

Правилата на ЕС за защитата на личните данни и личния живот в електронните комуникации обхващат интернет комуникацията, като достъп до интернет и комуникация чрез мобилни и фиксирани телефонни мрежи.

Вашият доставчик на тези услуги трябва да спазва следните правила:

 • поверителни комуникации – забрана на подслушването, отклоняването или записването на комуникацията без вашето съгласие
 • сигурни мрежи и услуги – гарантиране, че доставчиците на електронна комуникация прилагат мерки за предоставяне на сигурни услуги
 • съобщаване за нарушения на сигурността на личните данни – ако даден доставчик установи нарушение на сигурността на данните, водещо до загуба или кражба на личните данни, той трябва да информира националния орган, а в някои случаи и абоната или лицето
 • данни за трафик и местоположение – тези данни трябва да се изтриват или да се направят анонимни, когато не са необходими повече за комуникация или фактуриране, освен ако сте дали съгласието си да се използват по друг начин (или ако е необходимо за целите на правоприлагането)
 • спам – вие трябва да дадете съгласието си, преди да ви изпращат непоискани търговски съобщения (известни като „спам"). Това включва също текстови съобщения и други електронни съобщения
 • публично достъпни указатели – трябва да дадете предварително съгласие преди вашият телефонен номер, електронен и пощенски адрес да бъдат публикувани в указател
 • идентификация на лицето, осъществяващо повикването, – трябва да имате възможност вашият телефонен номер да не се показва, когато се обаждате

Лична история

Мария от Испания прекарва много време в чат с приятели в интернет. След като вижда репортажи по новините, тя започва да се притеснява, че нейният доставчик на услуги може да следи съобщенията ѝ.

По-късно Мария проверява на уебсайта на испанския орган за защита на личните данни и се успокоява за правото си на поверителност, докато е онлайн, както и за това какво доставчикът на услугата може или не може да прави с нейните лични данни.

Какво представляват „бисквитките"?

„Бисквитките" са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. „Бисквитките" се използват широко, за да могат уебсайтовете да работят по-ефективно, като запазват вашите предпочитания. „Бисквитки" за проследяване се използват също за следене на вашето използване на интернет, докато разглеждате и създавате потребителски профили, след което виждате насочена онлайн реклама, основана на вашите предпочитания.

Правилата на ЕС предвиждат всеки уебсайт, който използва „бисквитки", да ви информира за това, а вие трябва да дадете вашето съгласие или не. Винаги трябва да имате възможност да дезактивирате или да не приемете „бисквитки" на вашето устройство. Също така имате право да знаете как ще се използва информацията от тях.

Правото „да бъдеш забравен"

В някои случаи имате право да поискате от администратора на лични данни да поправи, изтрие или блокира неточни данни за вас. Това е известно като правото „да бъдеш забравен". Тези правила важат и за търсачки като Google, тъй като те също се считат за администратори на данни.

Можете да поискате връзки към лична информация за вас да бъдат изтрити от търсачката, когато информацията е неточна, неподходяща, без значение или прекомерна за целите на обработването на данни.

Какво да правите, ако данните ви се събират или използват неправомерно?

Ако считате, че данните ви не се събират според правилата или че са обработвани неправомерно, можете да изпратите жалба до администратора на данни (лицето или органът, обработващ вашите данни).

Имате право да:

 • поискате данните да бъдат поправени, изтрити или блокирани
 • поискате администраторът на данни да уведоми тези, които вече са видели неточните данни, освен ако това не изисква непропорционални усилия

Ако не получите разумен отговор от администратора на данни, можете да изпратите жалба до вашия национален орган за защита на даннитеEnglish

Национални органи за защита на данните

Всяка страна от ЕС трябва да има поне един орган за защита на данните. Той следи дали правото за защита на личните данни се прилага правилно и разглежда жалбите за нарушения на тези правила.

Трябва да изпратите вашата жалба писмено на националния орган за защита на личните данни. В някои страни има стандартен формуляр за жалбите или те могат да се изпращат по електронна поща.

Ако надзорният орган установи, че законът за защита на личните данни не е спазен, той може да нареди данните да бъдат изтрити или унищожени, както и може да забрани по-нататъшното обработване на данни от въпросния администратор.

Потърсете в списъка с национални органи за защита на личните данниEnglish.

Понякога нарушенията на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации се регулират от друг национален орган, а не от органа за защита на данните. Потърсете в списъка с компетентни органи за защита на личните данниEnglish.

Също така можете да отнесете случая директно до компетентния национален съд.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети