Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 06/12/2017

Kollokament f'pajjiż ieħor

Jekk in-negozju tiegħek għandu kuntratt ma' msieħba kummerċjali bbażati f'pajjiżi oħra tal-UE u l-istaff tiegħek ikollu bżonn imur f'dak il-pajjiż tal-UE għal perjodu limitat għat-twettiq tal-kuntratt, se jkollok tħares ir-regoli dwar il-kollokament għalihom. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll jekk tibgħat membru tal-istaff f'negozju tiegħek stess f'pajjiż ieħor tal-UE. Fiż-żewġ każijiet għandu jkun hemm relazzjoni ta' impjieg bejnek u bejn l-istaff ikkollokat.

Ir-regoli dwar il-kollokament japplikaw ukoll jekk aġenzija ta' kollokament jew aġenzija tax-xogħol temporanju timpjega lil xi ħadd minn pajjiż differenti tal-UE biex jaħdem f'negozju rreġistrat f'pajjiżhom. F'dan il-każ trid tkun teżisti relazzjoni ta' impjieg bejn il-ħaddiem u l-aġenzija tax-xogħol temporanju jew l-aġenzija ta' kollokament.

Kundizzjonijiet tal-impjieg fil-pajjiż ospitanti

Għat-tul ta' żmien tal-kollokament trid tiggarantixxi lill-istaff tiegħek l-istess kundizzjonijiet u termini ta' impjieg bħal dawk fis-seħħ - jew bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi - fil-pajjiż ospitanti fir-rigward ta':

  • perjodi minimi ta' mistrieħ
  • ħin massimu ta' xogħol
  • vaganzi annwali minimi mħallsa
  • salarju minimu - il-benefiċċji speċifiċi għall-kollokament (bħas-sussidji ta' kuljum) huma meqjusa bħala parti mis-salarju minimu sakemm ma tħallasx dawn il-benefiċċji bħala rimbors tal-ispejjeż tal-istaff ikkollokat tiegħek (bħalma huma l-ispejjeż għall-akkomodazzjoni u l-ivvjaġġar)
  • miżuri protettivi għal nisa tqal u nisa bit-trabi
  • trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.

Jekk it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg f'pajjiżek stess huma aktar favorevoli għall-istaff tiegħek fil-pajjiż ospitanti, ovvjament tista' żżomm dawn il-kundizzjonijiet ukoll matul il-kollokament.

Jekk l-installazzjoni inizjali u/jew l-immuntar inizjali ta' ċerti prodotti huma parti integrali tal-kuntratt tiegħek u l-istaff tiegħek għandu jwettaq dawn l-attivitajiet, is-salarju minimu u r-rekwiżiti ta' vaganzi annwali mhumiex obbligatorji jekk il-kollokament idum inqas minn 8 jiem.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu - wara li jikkonsultaw mar-rappreżentanti ta' min iħaddem u tal-ħaddiema - li s-salarju minimu tal-pajjiż ospitanti u r-rekwiżiti tal-vaganzi annwali m'hemmx bżonn japplikaw jekk il-kollokament idum inqas minn xahar. Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-ħaddiema kollokati permezz ta' aġenziji ta' kollokament.

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali

Il-pajjiżi tal-UE għandhom punt ta' kuntatt wieħed jew aktar għall-kumpaniji li jikkollokaw l-istaff barra mill-pajjiż. Dawn il-korpi jikkooperaw u jaqsmu l-informazzjoni, jissorveljaw it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg matul il-kollokament, u jsegwu l-ksur allegat tar-regoli. Il-punti ta' kuntatt jistgħu jinfurmaw ukoll lin-negozji barranin li jixtiequ jikkollokaw l-istaff dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg f'pajjiżhom.

Ir-regoli tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema kollokati

Waqt li jaħdem temporanjament f'pajjiż ieħor tal-UE, l-istaff ikkollokat jista' jibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż fejn ikun ħadem qabel ma' ntbagħt.

Hemm regoli differenti dwar is-sigurtà soċjali matul il-kollokament għall-istaff impjegat u l-persuni li jaħdmu għal rashom.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Il-Konsulent EURES tiegħek

Il-Konsulent EURES tiegħek jista' jinfurmak kemm dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll jgħinek fil-proċeduri ta' reklutaġġ f'pajjiżek jew fir-reġjun bejn il-fruntieri tiegħek.