Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Klasifikace, označování a balení

Pokud v Evropském hospodářském prostoru (což je EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), působíte jako dodavatel jakýchkoli nebezpečných chemických látek, musíte dodržovat nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Tento předpis doplňuje nařízení REACH a zajišťuje, aby byli pracovníci a spotřebitelé dostatečně informováni o nebezpečnosti chemických látek, se kterými manipulují, a to formou piktogramů a standardních výroků na štítcích a v bezpečnostních listech.

Tento nový systém pro klasifikaci,označování a balení látek a směsí (CLP) začal platit 1. června 2015. Předepsané požadavky musí splňovat všechny podniky dodávající nebezpečné chemické látky na trh kdekoli v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Pokud s právními předpisy EU o chemických látkách ještě nejste seznámeni, můžete si prostudovat příručku Guide to chemical safety for small and medium-sized businesses. Doporučujeme vám plánovat postupy CLP spolu s postupy souvisejícími s nařízením REACH a právními předpisy v oblasti biocidůEnglish a pesticidůEnglish (je-li to váš případ).

Nebezpečné chemické látky

Předtím, než uvedete chemické látky nebo směsi na trh, musíte:

  • stanovit, jaké potenciální nebezpečí představují pro zdraví člověka a životní prostředí, a v souladu se zjištěnými riziky je klasifikovat
  • označit a zabalit nebezpečné chemické látky s použitím standardizovaného systému uvedeného v nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) tak, aby pracovníci a spotřebitelé byli informováni o jejich účincích ještě před tím, než s nimi začnou manipulovat.

Pokud na trh uvedete nebezpečnou látku, ať již samotnou, nebo obsaženou ve směsi, máte povinnost nahlásitjejí klasifikaci a označení do seznamu klasifikací a označení, který zřídila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Toto oznámení je zdarma a musí být provedeno do jednoho měsíce od prvního uvedení látky (nebo směsi) na trh. Jste-li dovozcem, pak se tato lhůta počítá ode dne, kdy látka (nebo směs) vstoupila na celní území EU.

Jak provádět klasifikaci, označování a balení chemických látek

Od června 2015 musíte dodržovat dvě pravidla:

  • klasifikovat, označit a zabalit chemické látky podle nového systému CLP a informovat o této klasifikaci své uživatele,
  • směsi látek označit a zabalit pouze podle nového systému CLP.

Lhůta pro přeštítkování a změnu balení směsí, které byly v prodeji již před červnem 2015, je 1. června 2017.

Jak vyhovět požadavkům nařízení CLP (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí)

Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) se vztahuje na širokou škálu podniků:

  • výrobce
  • dovozce a zpětné dovozce látek nebo směsí
  • výrobce specifických předmětů
  • zpracovatele (tzv. formulátory) a distributory
  • maloobchodníky.

Jaké mají povinnosti závisí na tom, jakou úlohu v dodavatelském řetězci zastávají.

EU začlenila do nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí nová pravidla platná po celém světě (globálně harmonizovaný systém GHS, který vyvinula Organizace spojených národů). Cílem je usnadnit světový obchod a pomoci spotřebitelům.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Kontaktní místo s informacemi o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný produkt a poradí vám, pokud chcete tento produkt uvést na trh i v jiných zemích EU.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.