Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 28/02/2017

Recepšu zāļu iegāde ārzemēs

Ja jūsu valsts ārsts ir izrakstījis recepti, tā ir derīga visās ES valstīs. Tomēr vienā valstī izrakstītās zāles ārzemēs var nebūt pieejamas vai tām var būt cits nosaukums.

Varat lūgt ārstam, lai viņš jums izraksta arī citās ES valstīs izmantojamu recepti – t.s. pārrobežu recepti.

Ir zāles, kuru tirdzniecība citās valstīs nav atļauta vai kuras tajās nav pieejamas, pat ja runa ir par ES valstīm.

Receptē sniedzamā informācija

Citā ES valstī izmantojamai receptei nav paredzēts īpašs formāts. Vairumā gadījumu arī tai receptē, ko jūs izmantotu savā dzīvesvietas valstī, jau ir pietiekama informācija, lai to varētu izmantot arī citā ES valstī. Jābūt vismaz šādai informācijai:

  • ziņas par pacientu – pilns vārds un uzvārds, dzimšanas datums;
  • receptes izrakstīšanas datums;
  • ziņas par ārstu, kas izraksta recepti, – pilns vārds un uzvārds, profesionālā kvalifikācija, darba adrese (norādot arī valsti), tiešā kontaktinformācija un paraksts (rokrakstā vai elektronisks);
  • ziņas par parakstītajām zālēm – to parastais nosaukums (nevis zīmolvārds, kas var atšķirties atkarībā no valsts), forma (tabletes, šķīdums u.c.), daudzums, stiprums un deva.

Ja domājat, ka ārzemēs jums vajadzēs iegādāties zāles, vai jums ārzemēs ir izrakstīta recepte, bet zāles pirksiet mītnes valstī, pārliecinieties, vai ārsts ir norādījis visu vajadzīgo informāciju. Ja tā, tad neraizējieties – citas ES valsts farmaceits varēs viegli atšifrēt recepti un iedot jums pareizās zāles atbilstošajā devā.

Uz zāļu receptēm attiecas tās valsts noteikumi, kurā zāles tiek pārdotas. Tas nozīmē, ka farmaceits, izsniedzot jums zāles, vadīsies pēc savas valsts noteikumiem – var gadīties, ka devas tiks izsniegtas atšķirīgam dienu skaitam.

E-recepte

Ja ārsts jums ir izrakstījis e-recepti, tomēr palūdziet arī recepti uz papīra, ja plānojat zāles iegādāties citā ES valstī, jo iespējams, ka e-recepti ārpus jūsu mītnes valsts neatzīs.

 

Piemērs

Zāļu iegāde ārzemēs ar mītnes valstī izrakstītu recepti

Anna no Vācijas dodas uz 6 mēnešiem strādāt Zviedrijā. Viņai tur būs vajadzīgas miegazāles, tāpēc viņa lūdz ārstu izrakstīt recepti, ko varētu izmantot arī citā ES valstī. Anna var izmantot Vācijas ārsta izrakstīto recepti, lai zviedru aptiekā nopirktu miegazāles.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.