Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επικαιροποίηση : 25/10/2013

Βοήθεια από τον φαρμακοποιό

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε αν επιθυμείτε να αγοράσετε φάρμακα με συνταγή από φαρμακείο άλλης χώρας της ΕΕ, και τι γίνεται με την καταβολή και την επιστροφή των εξόδων.

Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή πωλούνται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ και δεν τα αφορούν όσα αναγράφονται εδώ.

Περισσότερα για:

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.