Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

Βοήθεια από τον φαρμακοποιό

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε αν επιθυμείτε να αγοράσετε φάρμακα με συνταγή από φαρμακείο άλλης χώρας της ΕΕ, και τι γίνεται με την καταβολή και την επιστροφή των εξόδων.

Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή πωλούνται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ και δεν τα αφορούν όσα αναγράφονται εδώ.

Περισσότερα για:

Δημόσιες διαβουλεύσεις

    Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

    Retour au texte en cours.