Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 29/03/2017

Roamingomkostninger for mobiltelefoni

Når du bruger din mobiltelefon i et andet EU-land – til at ringe, sms'e eller gå på nettet – er der en grænse for, hvor meget din mobiloperatør må tage for det.

I hele EU gælder "eurotarif"-taksten for roamingEnglish , hvilket vil sige, at der er et loft for anvendelsen af disse ydelser – for at sætte en stopper for overdrevent høje priser.

De maksimale takster for opkald, sms'er og surfing (datadownload) er:

 

30. april 2016**

15. juni 2017***

Udgående opkald (pr. minut, ekskl. moms)

indenlandske opkald + op til 0,05 euro

Ingen yderligere roamingafgifter, samme takst som i landet 

Indgående (pr. minut, ekskl. moms)

0,0114 euro

Sendte sms'er (pr. sms, ekskl. moms)

indenlandsk pris + op til 0,02 euro

Internet (datadownload, pr. MB*, ekskl. moms)

indenlandsk pris + op til 0,05 euro

* Loftet er pr. MB, men du vil blive opkrævet pr. kilobyte.

** Roamingafgiften svarer til den indenlandske pris + 0,05 euro og må ikke overstige 0,19 euro for opkald eller 0,20 euro for data. Roamingafgiften svarer til den indenlandske pris + 0,02 euro og må ikke overstige 0,06 euro for sms'er.

*** Der vil ikke længere blive anvendt roamningtakster, så længe du bruger din telefon i udlandet midlertidigt. Udbydere kan fortsat opkræve roaminggebyrer, hvis du bruger dit SIM-kort permanent i et andet land.

Disse prislofter gælder for alle – med mindre du har valgt en særlig tjeneste eller pakke. Din udbyder må selvfølgelig godt tilbyde dig lavere takster, så det kan godt betale sig at se efter gode tilbud.

Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om et bestemt land, kan du kontakte den relevante nationale tilsynsmyndighed English .

Oplysning om priser

Når du krydser en grænse inden for EU, skal din mobiloperatør sende dig en sms med information om priser for indgående og udgående opkald, sms'er og brug af internet (datadownload) i det EU-land, du er kommet ind i.

Beskyttelse mod chokregninger

For at beskytte dig mod for store regninger for dataroaming, er der loft over den datamængde, du kan downloade til din mobiltelefon over hele verden på 50 euro (eller det tilsvarende beløb i en anden valuta), medmindre du har aftalt et andet loft med din mobiloperatør. Du modtager en advarsel, når du når op på 80 % af det aftalte beløb.

Eksempel

Ikke flere uheldige store roamingregninger

Aniko fra Ungarn bruger mange apps på sin smartphone: musikstreamingtjenester, sociale netværk til at holde kontakt med vennerne og kort for at finde butikker og restauranter. På sin ferie i Grækenland glemmer hun at slukke for de automatiske opdateringer på sin smartphone. Men hun behøver ikke længere bekymre sig om at komme hjem til en kæmperegning: Medmindre hun og mobiloperatøren bliver enige om det, er loftet for hendes dataroaming automatisk sat til 50 euro (plus moms).

Hvad skal du gøre, hvis noget går galt?

Hvis du mener, din mobiludbyder har krænket dine rettigheder med hensyn til disse priser og betingelser for roamingtjenester:

  • Kontakt udbyderen/sælgeren, og gør opmærksom på dine rettigheder og deres forpligtelserEnglish , og bed dem om at løse problemet, inden du bliver nødt til at gå videre med sagen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med udbyderens svar, kan du kontakte den relevante nationale tilsynsmyndighed English . De er muligvis i stand til at løse konflikten. De har ofte særlige procedurer og kan løse tingene retfærdigt og hurtigt. Du kan klage til dem vedrørende vilkår og betingelser, tjenesters kvalitet, adgang til netværk og tjenester, roamingtjenester osv.

Eksempel

Lad ikke din udbyder tage overpriser

Efter sin ferie i Italien modtog Birgit fra Danmark en kæmperegning for brug af sin smartphone til at holde kontakt med folk under opholdet. Hun kontaktede sin udbyder og gjorde opmærksom på lofterne og de højst tilladte takster ifølge EU-reglerne og bad om at få regningen gennemgået. Hun modtog derefter en ny regning fra sin udbyder, hvor taksterne var rettet til efter reglerne.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning