Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 25/11/2016

Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο

Σε όλη την ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα βασικά δικαιώματά σας παρουσιάζονται αναλυτικά στον κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην ΕΕ, πρέπει να μπορείτε να λαμβάνετε προσιτές οικονομικά και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων της τηλεφωνικής σύνδεσης και της βασικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, από τουλάχιστον έναν πάροχο. Πρόκειται για την «αρχή της καθολικής υπηρεσίας».

Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένοι κανόνες της ΕΕ για το πώς οι εταιρείες και οι ιστότοποι χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Δημόσιες διαβουλεύσεις