Kruimelpad

Bijgewerkt 16/02/2017

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomsten

Op grond van EU-regels moet u uw personeel informatie geven over arbeidsovereenkomsten.

In sommige EU-landen gelden onderstaande regels niet voor werknemers die maximaal een maand of minder dan 8 uur per week voor uw werken.

Meer informatie, per land:

Kies een land

Kies een land


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

 

Informatieplicht

U moet nieuwe werknemers minstens van de volgende zaken op de hoogte stellen:

 • met wie zij de arbeidsovereenkomst sluiten
 • waar zij gaan werken, en mocht er geen vaste werkplek zijn, dan moet u hen erop wijzen dat zij op verschillende plaatsen gaan werken en op welk adres uw bedrijf staat ingeschreven
 • functie, rang, soort werk of een korte functieomschrijving
 • aanvangsdatum
 • bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst de verwachte duur van de arbeidsrelatie
 • het aantal betaalde vakantiedagen
 • de opzegtermijnen voor u en voor de werknemer
 • het aanvankelijk basissalaris en eventuele andere loonbestanddelen, alsmede de periodiciteit van de betalingen
 • de normale duur van de werkdag of werkweek
 • de regels van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten die de arbeidsvoorwaarden regelen

Voor de jaarlijkse vakantie, opzeggingstermijn en beloning volstaat het te verwijzen naar de relevante wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Als uw werknemers in een ander land moeten werken (zie Detachering in het buitenland), moet u hen bovendien de volgende informatie verstrekken:

 • duur van het werk in het buitenland
 • de valuta waarin hun salaris wordt betaald
 • eventuele toelagen die zij ontvangen wegens verblijf in het buitenland
 • voorwaarden inzake terugkeer

Hoe en wanneer?

U moet uw werknemers schriftelijk en uiterlijk twee maanden na hun indiensttreding informeren.

De informatie kan worden verstrekt via:

 • een schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • een verbintenisbrief
 • andere stukken waarin de bedoelde informatie schriftelijk vastgelegd is

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden

U moet uw werknemers uiterlijk één maand na een aanpassing van hun arbeidsovereenkomst daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Als de aanpassing voortvloeit uit een wijziging van de wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen hoeft de wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst niet schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Overleg met uw personeel

 

Als uw bedrijf meer dan 50 werknemers telt (meer dan 20 als het een onderdeel is van een groter bedrijf), bent u wettelijk verplicht hen te informeren over:

 • recente en verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische situatie
 • de werkgelegenheidssituatie
 • verwachte veranderingen op het gebied van werkorganisatie of contractuele betrekkingen

U moet de personeelsvertegenwoordigers ook tijdig informeren zodat zij zich kunnen voorbereiden op officieel overleg over dergelijke kwesties.

Het is personeelsvertegenwoordigers (en hun eventuele adviseurs) wettelijk verboden vertrouwelijke informatie naar het personeel te lekken.

Hoelang mag uw personeel werken?

U moet de basisregels kennen voor de werktijden van uw personeel. Die regels hebben betrekking op de minimumrusttijden per dag en per week, de jaarlijkse vakantie en de maximale werkweek. De EU-landen mogen desgewenst ook een regeling vaststellen die gunstiger is voor de werknemers.

Maximale werkweek, wekelijkse en dagelijkse rust

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw personeel gemiddeld niet langer werkt dan 48 uur per week, overuren inbegrepen. Uw werknemers moet een aaneengesloten rustperiode van minstens 11 uur per dag hebben. Bovendien moeten zij in een willekeurige periode van 7 dagen ook een aangesloten rustperiode van minstens 24 uur krijgen.

Pauzes en vakantiedagen

Werknemers die meer dan 6 uur per dag werken, moeten een pauze krijgen (waarvan de duur in de cao of nationale wetgeving is vastgelegd).

Naast de dagelijkse en wekelijkse rustperiodes heeft elke werknemer recht op minstens 4 weken betaalde vakantie per jaar. U kunt deze vakantie niet afkopen, tenzij de arbeidsrelatie eindigt voordat de werknemer al zijn vakantiedagen heeft opgenomen.

Nachtdienst

Een nachtdienst duurt minstens 7 uur, waarvan 3 uur tussen middernacht en 5.00 uur 's ochtends.

Nachtarbeiders mogen gemiddeld niet langer werken dan 8 uur per 24 uur. Bij riskant werk of werk dat veel lichamelijke of geestelijke inspanning vergt, is de maximale arbeidsduur 8 uur per dag.

Nachtarbeiders hebben recht op een gratis medische controle (waarvan de resultaten vertrouwelijk worden behandeld) voordat zij nachtdienst gaan draaien en daarna op gezette tijden. Als nachtarbeiders gezondheidsproblemen hebben die samenhangen met het feit dat ze 's nachts werken, moeten zij zoveel in de dagdienst worden geplaatst.

Wanneer de werkuren niet worden bijgehouden of niet van tevoren worden vastgesteld, zoals bij managers of familiebedrijven, zijn de regels voor de arbeidstijd niet altijd van toepassing.

Ook in andere gevallen kunnen er uitzonderingen gelden:

 • beveiliging en bewaking
 • bedrijven waarin de productie om technische redenen niet kan worden onderbroken
 • spoorwegen
 • landbouw
 • toerisme

Mobiele werknemers

Mobiele werknemers zijn werknemers in het personen- of goederenvervoer. Hun arbeidstijden zijn op een andere manier geregeld.

Jongeren

De minimumleeftijd om jongeren in dienst te nemen is 15 jaar (als zij nog leerplichtig zijn zelfs hoger).

Jongeren onder de 15 mogen meewerken aan culturele, artistieke, sportieve of reclame-evenementen, mits de autoriteiten vooraf toestemming hebben verleend.

Kinderen van 14 mogen ook meedoen aan een werk-/opleidingsproject of werkervaringsproject. Kinderen die minstens 14 (of in bepaalde gevallen 13) jaar oud zijn, mogen ook lichte werkzaamheden verrichten. De regels voor de arbeidstijd, nachtdienst en rust voor jongeren zijn erg strikt. De EU-landen kunnen strengere regels vaststellen dan de minimumeisen.

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

JaNee

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.

Hulp en advies

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.