Cesta

Aktualizováno 27/09/2016

Aktualizováno 27/09/2016

Pravidla hospodářské soutěže

V Evropské unii existují přísná pravidla na ochranu volné hospodářské soutěže, která zakazují některé postupy a praktiky (viz níže).

Velikost podniku přitom nehraje žádnou roli. Pravidla musí dodržovat všichni! Pokud pravidla hospodářské soutěže EU porušíte, může vám být uložena pokuta až ve výši 10 % vašeho ročního celosvětového obratu. V některých státech EU mohou manažeři firem, které porušily pravidla, čelit vážným sankcím, včetně nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Pravidla hospodářské soutěže EU jsou přímo použitelná ve všech členských státech - soudy ve vaší zemi je proto budou vždy prosazovat. Tato pravidla platí nejen pro podniky, ale i pro všechny organizace, které vykonávají hospodářskou činnost (obchodní sdružení, průmyslová seskupení apod.).

Zákaz č. 1: Protizákonné kontakty a dohody

Takovýmto dohodám se říká kartelové. Zakázány jsou proto, že omezují hospodářskou soutěž. Mohou mít mnoho podob a nemusí být zúčastněnými firmami oficiálně schváleny. Nejběžnějšími příklady těchto postupů jsou:

 • stanovení cen
 • rozdělení trhu
 • dohody o rozdělení zákazníků
 • dohody o omezení produkce
 • dohody o distribuci mezi dodavateli a prodejci, ve kterých dodavatel určuje ceny, za které se bude prodávat zákazníkům.

Za protisoutěžní lze považovat veškeré dohody a výměny informací mezi vámi a vašimi konkurenty, které vám zajišťují nižší míru strategické nejistoty na trhu (např. ohledně výrobních nákladů, obratu, kapacity, marketingových plánů apod.).

jednostranné zveřejnění tohoto druhu strategických informací v e-mailu, telefonem nebo při osobním setkání může být považováno za porušení pravidel.

Nechcete-li se s těmito pravidly dostat do rozporu, vyvarujte se:

 • uzavírání kartelových dohod o určení cen nebo jiných podmínkách obchodování
 • omezování výroby
 • rozdělování trhu
 • výměny strategických informací o vaší firmě.

Zakázány nejsou takové dohody, u kterých lze prokázat, že jsou ve prospěch spotřebitelů a celé ekonomiky. Příkladem jsou dohody o výzkumu a vývoji a transferu technologií. Tyto případy jsou uvedeny v nařízení o blokových výjimkách English .

Zákaz č. 2: Zneužití dominantního postavení

Pokud má vaše firma velký podíl na trhu, zaujímá dominantní postavení. Musí proto dbát na to, aby:

 • neúčtovala nepřiměřeně vysoké ceny, které by poškozovaly zákazníky
 • neúčtovala nerealisticky nízké ceny, které by mohly vést k vytlačení konkurentů z trhu
 • neupřednostňovala některé zákazníky na úkor jiných
 • nenutila své obchodní partnery přijmout určité obchodní podmínky.

Jak nahlásit chování narušující hospodářskou soutěž?

Pokud narazíte na obchodní praktiky, které by mohly omezit hospodářskou soutěž, můžete je nahlásit. Pokud se situace týká pouze země nebo oblasti, kde žijete, případně maximálně 3 jiných zemích EU, obraťte se úřad pro hospodářskou soutěž vašeho státu.

Vnitrostátní orgán pro ochranu hospodářské soutěže:

Pokud si nejste problémem jisti, můžete se obrátit na Evropskou komisi na e-mailovou adresu: comp-market-information@ec.europa.eu nebo zašlete dopis na adresu :

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgie

Pokud máte dojem, že je vaše firma součástí kartelu nebo je zapojena do jiné činnosti omezující hospodářskou soutěž, nezapomeňte, že firma, která jako první předloží důkazy o kartelu, může být zcela zproštěna zaplacení pokuty (viz program shovívavosti English ).

V takovém případě byste nejprve měli Evropskou komisi kontaktovat faxem na číslo +32 2 2994585 nebo telefonicky na +32 2 2984190 nebo +32 2 2984191.

Fúze

Společnosti s obratem přesahujícím určitou výši (minimálně 2,5 miliard eur celkového celosvětového obratu), které provozují obchodní činnost v rámci EU a hodlají fúzovat, mají povinnost získat k fúzi od Evropské komise svolení bez ohledu na to, kde mají sídlo. Schválení fúze závisí na tom, jak velký podíl na trhu by nově vzniklá společnost v EU zaujímala. Fúze malých podniků obvykle není omezena.

Státní podpora

Předpisy EU obecně zakazují poskytování státních podpor (které mají různou podobu, jako například granty, úrokové a daňové úlevy, úvěrové záruky), protože tyto podpory mohou některé podniky zvýhodňovat a tím narušit hospodářskou soutěž.

Státní podpora může být za určitých okolností přípustná v těchto oblastech:

 • pomoc malým podnikům
 • podpora podnikání
 • výzkum, vývoj a inovace
 • regionální rozvoj
 • rizikový kapitál
 • vytváření pracovních míst
 • ochrana životního prostředí.

Evropská komise tento druh podpory sleduje. Pokud víte o státní podpoře, která byla poskytnuta v rozporu s předpisy, můžete ji nahlásit online.

Odkazy

Veřejné konzultace

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství