Navigācijas ceļš

Atjaunināts 11/2015

Atjaunināts 11/2015

Ķimikālijas (REACH)

Saīsinājums REACH nozīmē "ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana" (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Tā ir regula, kas ievieš jaunus mārketinga noteikumus attiecībā uz vielām, maisījumiem un precēm un liek uzņēmumiem uzņemties atbildību par tā riska pārvaldību, ko ķimikālijas var radīt veselībai un videi.

Eiropas Savienībā jūs nedrīkstat ražot, pārdot, importēt vai lietot ķimikālijas, kuras nav reģistrētas REACH datubāzē.

Principā REACH attiecas uz visām vielām - ne vien tām, ko lieto ražošanas procesos, bet arī uz ikdienā izmantotām vielām, piemēram, tīrīšanas līdzekļiem, krāsām, kā arī vielām, kuras lieto apģērbos, mēbelēs un elektroiekārtās. Tāpēc Eiropas Savienībā REACH regula attiecas uz lielāko daļu uzņēmumu.

REACH regula uz jums attiecas, ja jūsu uzņēmums ir:

  • ražotājs (jūs ražojat ķimikālijas, lai tās pārdotu vai piegādātu citiem);
  • importētājs (jūs pērkat atsevišķas ķimikālijas vai maisījumus tālākai pārdošanai vai no ārpussavienības valstīm pērkat jau gatavas preces, piemēram, apģērbu, mēbeles vai plastmasas izstrādājumus);
  • izplatītājs un/vai mazumtirgotājs (jūs tālākai pārdošanai vai tiešai pārdošanai patērētājiem glabājat vai laižat tirgū ķimikālijas vai preces, kas satur bīstamas vielas);
  • pakārtotais lietotājs (jūs izmantojat ķimikālijas savā profesionālajā darbībā vai ražošanā).

Izmantojiet ECHA Navigator, lai saprastu, kāda ir jūsu loma un no REACH regulas izrietošie pienākumi, kā arī to, kādi izņēmumi iespējami jūsu uzņēmumam.

Kā darbojas REACH?

Šī regula liek nozarei uzņemties lielāko daļu atbildības par ķimikāliju izraisītā riska pārvaldību un sniegt pienācīgu drošības informāciju lietotājiem. Tā arī paredz, ka Eiropas Savienība var veikt papildpasākumus, ja ir vajadzīga papildu rīcība ES līmenī.

Atbilstīgi REACH regulai izveidota arī Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), kas uzņēmusies galvenā koordinatora un ieviesēja funkciju.

Obligāti jāreģistrē vielas, kuras ražošanas vai importa apjoms ir vismaz viena tonna gadā (uz vienu uzņēmumu). Tādu vielu reģistrācija, kuras jau ilgi bijušas tirgū un kurām laicīgi veikta pagaidu reģistrācija, ir organizēta trijos posmos ar šādiem termiņiem: 2010. gada 1. decembris, 2013. gada 31. maijs un 2018. gada 31. maijs.

Novērtēšanas jomā ECHA pārbauda reģistrācijas dokumentos sniegtās informācijas kvalitāti un visus priekšlikumus par pārbaudēm, lai izvairītos no nevajadzīgām pārbaudēm (it īpaši - no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem). Dalībvalstis novērtē konkrētus vielu potenciālos draudus cilvēku veselībai un videi.

Atļauja ir vajadzīga dažām vielām, kuras rada lielas bažas. Tā nepieciešama šā riska pienācīgai kontrolei, un šādas vielas pakāpeniski aizstāj ar drošākām alternatīvām, ja tas ir ekonomiski un tehniski iespējams.

Ar ierobežojumu var ierobežot vai aizliegt konkrētu vielu ražošanu, laišanu tirgū (mārketingu) un lietošanu, ja tās rada pārmērīgi lielu apdraudējumu veselībai vai videi.

Kā lai panāku atbilstību REACH prasībām?

Tas galvenokārt atkarīgs no jūsu uzņēmuma lomas (proti, vai tas ir konkrētas ķīmiskas vielas saturošu ķimikāliju vai preču ražotājs, importētājs, piegādātājs vai lietotājs). Lai būtu ievērotas regulas prasības, jums ir jāapzina un jāpārvalda risks, kas saistīts ar vielām, kuras jūs ražojat vai pārdodat ES un EEZ.

Kad jūs ķimikālijas reģistrējat kā ražotājs vai importētājs, jums ir jāparāda ECHA, kā attiecīgo ķimikāliju var izmantot droši, un par riska pārvaldības metodēm jāinformē tālākie piegādes ķēdes dalībnieki. Ja jūsu uzņēmums ir pakārtotais lietotājs, jums nav jāreģistrē vielas, toties ir citi pienākumi.

Pirmām kārtām jums ir jāveic riska pārvaldības pasākumi, par kuriem paziņots drošības datu lapās, jāgādā, lai lietojums būtu atspoguļots reģistrācijas dokumentos, un jākomunicē ar piegādātājiem un lietotājiem.

Cik tas izmaksā?

REACH noteikts, ka ir jāveic maksājumi. To apjoms un termiņi ir atkarīgi no iesniegto dokumentu veida. Mazie un vidēji uzņēmumi (MVU) maksā mazāk. Jūsu uzņēmumam ir jāņem vērā arī citi (ne)tiešie izdevumi, kas saistīti ar REACH, piemēram, izmaksas saistībā ar datu izplatīšanu, sociāli ekonomisko analīzi, ķīmiskā drošuma novērtēšanu un pētījumiem, kuru mērķis ir atrast alternatīvas un drošākas vielas. Laba sadarbība ar citām ieinteresētajām personām var ievērojami samazināt šīs izmaksas. Tai ir labi jāsagatavojas, un vajag pietiekami daudz laika.

 

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Ražojumu informācijas punkti

Savā ražojumu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem. Punkta darbinieki jums var arī palīdzēt iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

ECHA palīdzības dienests

ECHA palīdzības dienests